The Biblioblog Reference Library

[«] Posts by the Author "Arne Berge"(#208)

March 5 2018, 2PM

Professor Larry Hurtado skriv at det er fagleg debatt om dateringa av mosaikken som er funnen i Megiddo. Godt at dei sensasjonsprega avisoppslaga får litt fagleg motstand! Den israelske arkeologen som har hatt ansvar for funnet, meiner mosaikken kan vera... [Arkeologi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Oldkyrkja] [Uncategorized] [Megiddo]

March 3, 3PM

Foto: Dr. Yotam Tepper Denne veka har Haaretz skrive at Megiddo-fengselet, som er bygd over ein historisk stad av stor kristen interesse, skal avviklast. Staden, som ligg i Galilea, skal visstnok bli gjort om til ein arkeologisk park. Her er det funne ei... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Oldkyrkja] [Romarriket] [Megiddo] [Othnay]

February 2, 12 PM

Kunst til søndagens tekst på Kristi forklaringsdag: Mark 9,2-13 Den russiske Alexandr Andreyevich Ivanov (1806-1858) måla dette bildet av Kristi forklaring i 1824. Han var då 18 år. Ivanov levde mest heile livet som kunstnar i Roma. Kjelde: Wikime... [Notat til dagens tekst] [Ivanov] [Kristi forklarelse] [Kristi forklaring]

January 28, 3PM

Den israelske avisa Haaretz hadde tidlegare i januar ein stor og illustrert artikkel om dåpsstaden Qasr el-Yahud i Jordanelva. Artikkelen er ganske kritisk til at området rundt staden ikkje er rydda for miner. Men den fortel også at det var 590.000 (!... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jordan] [Kristen spiritualitet] [Jesu dåpsstad] [Jesu dåpssted] [Jordanelva] [Jordanelven]

January 23, 2PM

Notat til søndagens tekst på Såmannssøndagen/Bibeldagen: Rom 10,13-17 «I skrifta er det å høyra både det å ta imot og å respondera.» Det er den israelske messianske leiaren Lisa Loden som skriv dette i ein kommentar til søndagens tek... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Bibeldagen 2018] [Romarbrevet] [Romerbrevet]

January 11, 11AM

Notat til søndagens tekst: Mark 1,3-11 Jesu dåpsstad i Jordanelva, Qasr al-Yahud. Foto: Arne Berge 2017 Forteljinga om Jesu dåp i Jordanelva er preiketekst i kyrkjene førstkomande søndag 14.01.2018. Jordanelva var tidlegare var mykje større. I dag ... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Notat til dagens tekst] [Jesu dåp] [Jordanelva]

January 3, 1PM

Notat til søndagens tekst: Luk 2,40-52 Forteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet i Jerusalem, er preiketekst i kyrkjene førstkomande søndag. Jesu ord «Eg må vera i huset åt Far min» er ei hovudutsegn i teksten. Men ordet ”hus” s... [Forkynning] [Kyrkjeåret] [Notat til dagens tekst] [I min Fars hus] [Kristi åpenbaringsdag] [Kristi openberringsdag] [Luk 2]

December 26 2017, 12 PM

Susita/Hippos. Foto: Arne Berge 2012 For nokre år sidan hadde eg ein tur åleine i området rundt Gennesaretsjøen, i leigebil. Eg stoppa og såg stadar eg elles aldri hadde kome til. Den mest spesielle opplevinga var nok besøket i ruinane etter byen Su... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Uncategorized] [Dekapolis] [Hippos] [Susita]

December 11, 11AM

  Her er ei oppdatert oversikt over eit utval tidlegare bloggnotat relatert til jula. Bildet er The Adoration of the Shepherds av Rembrandt (eller ein av hans elevar). Legg merke til lyset som kjem frå barnet i krybba, – «det sanne lys... [Betlehem] [Forkynning] [Kyrkjeåret] [Advent] [jul] [julebudskapet] [juleevangeliet]

December 1, 3AM

Det er ikkje kvardagskost at VG skriv om arkeologi knytt til Jesus og Det nye testamentet. Men funnet av mørtel frå 300-talet i Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem er utan tvil så spesielt at det fortener omtale i dei større media, også her i Norge. E... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Jesu lidingshistorie] [jesus] [Oldkyrkja] [Gamlebyen i Jerusalem] [Gravkirken] [Gravkyrkja] [Jesu grav] [VG]

November 29, 3PM

Bygningen over Jesu grav i Gravkyrkja. Foto: Arne Berge 2017 I 2016 blei Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem vitskapleg undersøkt for første gong. Det blir nå meldt at mørtel funne i gravkammeret, er frå 300-talet. Den kristne tradisjonen har til alle... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Gravkirken] [Gravkyrkja] [Jesu grav]

November 7, 11AM

Forum i Filippi. Foto: Arne Berge 2008 Eg har nettopp lese artikkelen How “Roman” Was First Century Philippi? på bloggen Reading Acts. Phil Long som skriv bloggen, gir eit nyansert svar på spørsmålet og konkluderer slik: At the time of Paul’s vi... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Hellas] [Paulus] [Romarriket] [Filippi] [Lydia] [romersk koloni]

November 2, 10AM

Eg las nyleg ein vakker tekst om kor fint det kan vera å delta i minnesamvær etter ei gravferd. Det er bibelforskaren Kenneth Bailey som skriv om dette i ein kommentar til Jesu ord: «Sæle dei som sørgjer, dei skal bli trøysta» (Matt 5,4)... [Kristen spiritualitet] [Fork 7] [Matt 5] [minnesamvær] [salig] [saligprisingane] [saligprisningene] [sæl]

October 28, 4AM

Frå den lokale kyrkjehistoria på Hinna, del 3 Victor Sparre (1919-2008) er kunstnaren bak den store glaskunsten i Hinna kirke. Kunsten var  ferdig til vigslinga av kyrkja 29. oktober 1967. Dette var første gong kyrkjekunst blei støtta av det relativ... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Kyrkjekunst] [Hinna kirke] [kirkekunst] [Victor Smith] [Victor Sparre]

October 27, 11AM

Frå den lokale kyrkjehistoria på Hinna, del 2 Då kyrkjeklokkene skulle testast dagen før vigslinga, var det ingen lyd å høyra! Edvard Eikill har skrive historia om då Hinna kirke blei bygd i 1967. Edvard var allereie då aktiv i kyrkjelyden. Han f... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Edvard Eikill] [Hinna kirke]

October 24, 1PM

Kyrkjestatsråd Kjell Bondevik var til stades då Hinna kirke blei vigsla av biskop Fridtjov Birkeli for 50 år sidan. Han hadde ei helsing der han trekte fram bibelverset om tru, håp og kjærleik (1. kor 13,13). Det er Alfred Hauge som fortel dette i ar... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Alfred Hauge] [Hinna kirke] [Kjell Bondevik]

October 23, 10AM

Hinna kirke er 50 år søndag 29. oktober 2017 Helga 28.-29. oktober feirar Hinna kirke sitt 50-års jubileum. Dei neste dagane vil eg skriva litt her på bloggen om det lokale kyrkjejubileet. Kyrkja blei vigsla av biskop Fridtjov Birkeli søndag 29. o... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Hinna kirke]

October 18, 12 PM

Det er evangelisten Lukas sin dag i dag (18. oktober). Eg viser til to tidlegare notat her på bloggen: Evangelisten Lukas fortel om eit par innhaldsmessige særtrekk ved Lukasevangeliet i forhold til dei andre evangelia. Avslutninga av notatet Kloste... [Bibelen] [Evangelisten Lukas] [Lukas]

October 17, 1PM

Leen Ritmeyer, som kjenner tempelhøgda i Jerusalem svært godt, har skrive om funnet av det romerske teateret som blei presentert i går. Artikkelen er som vanleg rikt illustrert med gode teikningar og bilde. Les og sjå på illustrasjonane på bloggen ... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Jesus trail] [Uncategorized] [Jerusalem´s Lost Theatre] [Romersk teater i Jerusalem] [Wilson´s Arch]

October 16, 11AM

Wilson´s Arch. Foto: Arne Berge Arkeologar har funne eit lite, romersk teater under dei store bogane i Wilson´s Arch (bildet), like ved Vestmuren i Jerusalem. Kanskje er dette den typen teater som blir kalla ein odeon? Funnet blei presentert på ein pr... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [romersk teater] [Vestmuren] [Wilson´s Arch]

October 9, 1PM

Biblical Studies Carnival for september 2017 er nå publisert på bloggen Reading Acts. Dette er ei oversikt over lenker til faglege bibliobloggar i september om GT, litteratur frå det andre tempelets tid, NT, teologi, bibelske språk, bokmeldingar med m... [Bibelen] [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [biblioblog]

August 30, 1AM

Betyr orda kyrkjelyd (bokmål: menighet) og sokn det same? Dette spørsmålet har i år blitt aktuelt i kyrkjelydane i Den norske kyrkja i Stavanger. Me skal snart uttala oss om prosjektet Kirken i Stavanger mot 2020, og i høyringsnotatet finn me følgja... [Den norske kyrkja] [Kirken i Stavanger mot 2020] [kyrkjelyd] [menighet] [sokn] [Stavangerkirken]

August 22, 2PM

Betsaida, heimstaden til tre av Jesu disiplar, er ein av dei nytestamentlege byane som hittil ikkje er sikkert lokalisert. Arkeologar som denne sommaren har arbeidd på staden El Araj nordaust for Gennesaretsjøen, meiner det nå er gode grunnar for å an... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Betsaida] [Genesaretsjøen] [Gennesaretsjøen]

August 7, 11AM

Forsoning. Respekt. Kjærleik. Kunnskap. Anerkjenning. Det finst unge som satsar på forsoning og som brukar slike ord i Israel og Palestina. I dag reiste dei israelske og palestinske deltakarane på BridgeBuilders 2017-2018 heim frå den første delen av... [Den Norske Israelsmisjon] [Den norske kyrkja] [Israel og dei palestinske områda] [Kristen spiritualitet] [Prestetenesta] [BridgeBuilders 2017-2018] [forsoningsarbeid] [Joh 4]

July 14, 12 PM

I går sat eg på strandpromenaden i Villajoyosa og hadde ein siste filosofisk «tenkepause» før eg reiste heim frå ferien. Temaet var spørsmål. Kor mange spørsmål stiller eg i løpet av ein dag? Og korfor spør eg eigentleg? Er det allt... [Bøker] [spørsmål] [tænkepauser]

July 4, 12 PM

Heilage stadar bør bli vist respekt av alle menneske, uavhengig av religion. I særleg grad gjeld dette kyrkjer, synagogar, moskear og andre gudshus. Men eg syns også at andre og mindre monument bør få stå i fred. Det er naturleg for meg å respekter... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [Code of Conduct on Holy Sites] [Hattins horn] [heilage stadar] [hellige steder] [respekt]

July 2, 7AM

Det er utruleg mange gamle kyrkjer i Danmark. Eg har nyleg kome heim frå ein god familieferie i Fjellerup. Dermed blei det litt tilfeldig Fjellerup kirke eg fann fram til og fekk gjort meg kjent med. Men den er nok ein god representant for dei mange bygd... [Kristen spiritualitet] [Reiser] [Fjellerup kirke] [kirker på Jylland]

June 18, 10AM

Gigantiske sisterner for vatn i Zippori National Park i Galilea Sisternene i Zippori. Foto: Arne Berge Det er fascinerande å gå ned i dei store sisternene frå romersk og bysantinsk tid. Då eg var i Zippori for nokre veker sidan, gjekk eg på ny gjenno... [Galilea] [Jesus trail] [Sepphoris] [sisterner] [Zippori]

June 15, 11PM

Notat til søndagens tekst 18. juni 2017: Matt 3,11-12 Den allmektige Gud har no gjeve deg sin heilage Ande, fødd deg på nytt og teke deg inn i sin truande kyrkjelyd. Gud styrkje deg med sin nåde til det evige livet. Fred vere med deg. Dette blir sagt... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Uncategorized] [2. søndag i treeiningstida] [2. søndag i treenighetstiden] [dåp] [Den heilage ande] [Den hellige ånd]

June 12, 2PM

Kjelder med vatn er viktige i Midt-Austen. Ein gamal tradisjon seier at Jomfru Maria var ved kjelda i Nasaret då ho mottok bodskapen om at ho skulle bli Jesu mor. Den gamle kjelda i Nasaret heiter derfor Marias kjelde. Marias kjelde, Nasaret. Foto: Arne ... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Jesus trail] [bebudelse] [Engelen Gabriel] [Jakobs protevangelium] [Jomfru Maria] [Maria bodskapsdag] [Maria budskapsdag] [Marias kilde] [Marias kjelde] [Nasaret]

June 3, 1PM

Eg ønsker lesarane av bloggen god pinse med dette symbolet som eg har på stolaen på prestedrakta mi. I pinsen brukar me røde kyrkjetekstilar og helst symbol som kan knyttast til Den heilage ande. Symbolet på stolaen er ei due med korsforma glorie. ... [Kyrkjeåret] [Kyrkjekunst] [Uncategorized] [due] [kristne symbol] [rød stola]

May 29, 12 PM

Eg har stige ned for å fria dei ut av hendene på egyptarane og føra dei opp frå dette landet og inn i eit godt og vidt land, inn i eit land som fløymer med mjølk og honning … (2 Mos 3,8) Den israelske guiden Shira Elazary var med oss som guide... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [melk og honning] [mjølk og honning]

May 28, 7AM

Nå har eg enda ein gong vandra nokre dagar i området mellom Nasaret og Gennesaretsjøen. Eg blir ikkje ferdig med dette. Det er noko heilt spesielt å oppleva eit landskap frå bakkenivå. Ein kjem nær lukter, lydar, tre, blomar og dyr, – og ikkj... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Jesus trail] [Arbel] [Pilegrimsvandring i Israel]

1AM

Eg kom i går heim frå ein ny flott fottur på Jesus Trail i Galilea. I tida fram mot turen laga eg ei bildeserie frå tidlegare vandringar i dette landskapet. Eg avsluttar nå denne bildeserien med ei oversikt over bilda. Jesus trail går frå Nasaret ... [Uncategorized]

May 18, 10PM

Bilde #14 frå vandringa på Jesus trail Ginosarsletta, sett frå Arbelfjellet. Foto: Arne Berge Dette bildet er tatt på toppen av Arbelfjellet. Det viser utsikta over Gennesaretsjøen og den fruktbare Ginosarsletta. Toppen av fjellet ligg ca 180 m.o.h.... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [Arbel] [Gennesaret] [Gennesaretsjøen] [Ginosar]

May 17, 12 AM

Allmektige, evige Gud, du som kan leia og bøya menneskehjarte, vi bed deg: Hjelp og styrk alle dei som i dag har det store ansvaret for fredssaka i verda. Ta i di mektige hand leiarane i nasjonane, vend hjarta deira til deg og gjev dei kraft i striden mo... [Den norske kyrkja] [Kyrkjeåret] [fredsbøn] [kirkens fredsbønn]

May 16, 10AM

Magdalasteinen blir nå vist fram på ei utstilling i Roma. Temaet for utstillinga, som opna i går, er menorahen (den sjuarma lysestaken). Scholars and archaeologists contend it is the oldest carved image of the Second Temple’s seven-branched menorah e... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jødisk religion og kultur] [magdala] [Magdala stone] [Menorah] [Migdal]

May 8, 2AM

Bilde #13 frå vandringa på Jesus trail Johannesbrødtre, Arbelfjellet. Foto: Arne Berge Dette Johannesbrødtreet står på toppen av Arbelfjellet. Det har ei spektakulær plassering. Rett bak treet er det stupbratt fjellside. Her på Arbelfjellet er det... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [Arbel] [Arbelfjellet] [carob] [Døparen] [Døperen] [Johannesbrødtre]

May 5, 11AM

Her er «tullebildet» av årets konfirmantar på Hinna. Ein god gjeng med ungdommar som eg har fått tilbringa mykje tid saman med det siste året. Foto: Arild Hjelm. Denne og neste helg har me seks konfirmasjonsgudstenester med til saman 103 k... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Hinna kirke] [konfirmant] [konfirmasjonssalme]

May 4, 2PM

Bilde #12 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser den gode stien og den vakre naturen på veg opp mot Arbelfjellet. Dette er ein del av den merka løypa Jesus trail, som går frå Nasaret til Kapernaum. Den djupe dalen til venste heiter Duedale... [Galilea] [Jesus trail] [Arbel] [Arbelfjellet] [Duedalen]

April 21, 4PM

Bilde #11 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser den drusiske heilagdomen Nabi Shueib som ligg nær Hattins horn. Me passerer staden på vandringa på Jesus trail, og det er naturleg å gå inn og oppleva den moskéliknande heilagdomen. Dei ca... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [drusar] [druser] [drusisk religion] [Jetro] [Nabi Shueib] [Nebi Shueib]

April 8, 4AM

Filmen The Week that changed the World gir ein god gjennomgang av Jesu siste påske i Jerusalem. Samtidig gir den eit inntrykk av dei aktuelle delane av Jerusalem i dag. Foreløpig er første del (ca 15 min) av Wayne Stiles´film lagt ut på nettet. Reste... [Forkynning] [Jerusalem] [Jesu lidingshistorie] [jesus] [Oljeberget] [Gamlebyen i Jerusalem] [lidelseshistorie] [lidingshistorie] [påske] [Via Dolorosa]

3AM

Bibelhistoria om Jesu inntog i Jerusalem er bakgrunnen for feiringa av palmesøndag. Dagen er prega både av advent og pasjon, av forventning og liding. Her er eit tidlegare notat om Palmesøndag.   [Forkynning]

April 3, 3AM

Bilde #10 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser utsikta frå Hattins horn mot Arbel og Gennesaretsjøen. Den store og åpne dalen framfor oss heiter Arbeldalen. Landsbyen Moshav Arbel ligg på høgda i bakgrunnen, i bakkene opp mot Arbelfjel... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [Arbel] [Arbeldalen] [Arbelfjellet]

March 27, 11AM

Bilde #9 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser terrenget på Hattins horn, eit vulkansk fjell i Galilea. Det me ser her, er det som kan minna om eit krater. Staden er kjent for slaget som stod her 4. juli 1187 mellom Saladin og korsfararane. ... [blogging] [Galilea] [Jesus trail] [Uncategorized] [Hattins horn]

March 23, 12 PM

Kapellet over det som truleg er Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem, blei i går (22.03.2017) opna igjen etter omfattande restaurering. Det er flott å sjå artiklar med bilde av kapellet, som normalt blir omtalt som The Edicule. Den litle bygningen blei s... [Jerusalem] [Gravkirken] [Gravkyrkja] [Jesu grav]

March 20, 2PM

Arkeologar har funne restar etter ein annan og større Titusbue enn den kjente Titusbuen som står på Forum Romanum i Roma. Funnet er gjort ved Circus Maximus. Buen blei bygd som minnesmerke etter sigeren over jødane og øydelegginga av Jerusalem i år... [Arkeologi] [Italia] [Romarriket] [år 70] [Circus Maximus] [Forum Romanum] [Titusbuen]

March 18, 1AM

Bilde #8 frå vandringa på Jesus trail Bildet er tatt i bakkane opp på Hattins horn i Galilea. Eg kjenner ikkje historia til desse murane, men eg har forstått at det på 1800-talet var relativt vanleg å seia at Jesus heldt Bergpreika på dette fjelle... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Jesus trail] [Bergpreika] [Bergprekenen] [Hattins horn] [Plussreiser] [Volrath Vogt]

March 10, 12 AM

Geografisk notat til søndagens tekst: Matt 15,21-28 Så fór Jesus derifrå og tok vegen til landet kring Tyros og Sidon. Slik begynner det som er preiketekst på 2. søndag i faste, og teksten skildrar dermed ei av Jesu reiser ut av Israelslandet. Tyro... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [jesus] [Notat til dagens tekst] [Paulus] [den kanaaneiske kvinna] [den kanaaneiske kvinnen] [Matt 15] [Sidon] [Tyros] [Tyros og Sidon]

March 4, 7AM

Biblical Studies Carnival for februar 2017 er nå publisert på bloggen Persuing Veritas. Dette er ei oversikt over lenker til innlegg på faglege bibliobloggar i februar om GT, NT, den eldste kyrkja, teologi og hermeneutikk, bokmeldingar, ressursar og... [blogging] [biblioblog] [teologiblogg]

March 2, 11AM

Vrahati 2017 Det pågår for tida ein viktig forsoningsprosess mellom palestinske kristne og messianske jødar, støtta av The Lausanne Initiative for Reconciliation in Israel/Palestine (LIRIP). Ei gruppe leiarar frå begge sider var nyleg samla til konf... [Israel og dei palestinske områda] [forsoning] [Larnaca] [messiansk] [palestinske kristne] [Vrahati]

February 20, 2AM

Bilde #7 frå vandringa på Jesus trail Kva slags turutstyr brukar me viss me skal gå fottur i Galilea? Det spørsmålet har eg fått frå folk som syns det ville vera fint å vera med på pilegrimsvandring på Jesus trail. Og koss er terrenget? Terreng... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Pilegrim] [Reiser] [Israelstur] [Jesus trail] [Pilegrimsvandring]

February 16, 1PM

Fra nyttår har jeg vært prest i folkekirken. Det har jeg for så vidt vært i mange år; det nye er at jeg samtidig ikke er statstjenestemann. Den norske staten har for øvrig aldri vært en klump om foten i prestetjenesten min. Likevel syns jeg det pri... [Den norske kyrkja] [Prestetenesta] [folkekirke] [folkekyrkja] [Hinna kirke] [prest]

February 8, 2PM

I dag har eg fått ei overraskande og interessant nyheit tilsendt: ei pressemelding om funn av ei hittil ukjent hole i Qumran i ørkenen ved Dødehavet, staden der Dødehavsrullane blei funne. Funnet blir omtalt som det viktigaste i Qumran på 60 år! Det... [Dødehavsrullane] [Israel og dei palestinske områda] [Uncategorized] [Dødehavsrullene] [DSS] [Qumran]

January 25, 1PM

Bilde #6 frå vandringa på Jesus trail Den arabiske byen Kfar Kana i Galilea er tradisjonelt rekna som staden der Jesus gjorde vatn til vin i “bryllaupet i Kana”. Den kristne minoriteten i byen er svært stolt over denne historia og den pos... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Jesus trail] [Bryllaupet i Kana] [bryllupet i Kana] [Jesu vinunder] [Kana i Galilea]

January 9, 5AM

Bilde #5 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er tatt på ettermiddagen den første dagen på Jesus trail. Me ser i retning byen Kfar Kana der me skal ha éi av overnattingane på den fire dagar lange fotturen i Galilea. Kana er i dag ein arabisk ... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [Kana]

December 30 2016, 6AM

Det finnes knapt noen flekk i den bibelske geografi som gjennom tidene har talt til den menneskelige fantasi og lengsel som Betlehem, byen fra juleevangeliet. (…) Med en bok som denne er det som med det palestinske kulturlandskap: man begynner på ... [Bøker] [Betlehem] [Bargil Pixner] [George Hintlian] [Per Lønning]

December 28, 3PM

Sølvi Irene Vinnes fortel om rosemotivet i salmen Det hev ei rose sprunge i Vårt Land i dag, i ein artikkel om julerosa (som eigentleg er ei soleie). Sølvi kan mykje om julesalmane. Både i år og i fjor har eg i adventstida hatt gleda av å høyra hen... [Salmar] [Det hev ei rose sprunge] [rosemotivet] [Sølvi Irene Vinnes]

December 14, 10AM

National Geographic History Magazine har lagt ut ein omfattande og flott illustrert artikkel om Herodes den store: How King Herod Transformed the Holy Land In the New Testament King Herod I is a villain, but the Herod of history was more complex, a consum... [Herodes-familien] [Israel og dei palestinske områda] [Herodes den store]

December 11, 12 PM

Bilde #4 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er henta frå mosaikkgolvet i eit av dei romerske herskapshusa som arkeologar har grave ut i Zippori i Galilea. Huset er frå 300-talet. Den første dagen på Jesus trail har me lunchpause her, med tid... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Galileas pryd] [Galileas smykke] [Jesus trail] [Sepphoris] [Tsippori] [Zippori]

December 10, 2PM

To muslimske familiar i Jerusalem har det daglege ansvaret for å opna og stenga Gravkyrkja. Dette for å sikra freden i kyrkja! Kyrkja blir opna kl 4 om morgonen og stengt kl 19 om kvelden. Den eine familien meiner dei har hatt oppdraget heilt frå Omars... [Uncategorized]

December 9, 2PM

Historia om farfars skraphandel har nå kome med i ei (svært lokal) lokalhistorisk bok om området ved Fiskepiren i Stavanger: Erling Jensen: Verket. Fra seil til presse. Piren forlag 2016. Historia kan også lesast her på bloggen, der den først blei p... [Bøker] [Familien] [Fiskepiren i Stavanger] [Olaus Berge] [Verket i Stavanger]

November 26, 3PM

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel er preiketekst i kyrkjene på første søndag i adventstida. I forkynninga blir det ofte framheva at Jesus her viser seg som ein fredsfyrste ved ikkje å ri på ein stridshest, men på eit fredel... [Bøker] [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [esel] [Jesu inntog] [Martin Luther] [Matt 21] [reformasjonsjubileet]

November 25, 2PM

Den norske kyrkja tar i forkant av reformasjonsjubileet i 2017 avstand frå Luther sine antijødiske uttalar. Eg er glad for at biskopane i dag har kome med denne uttalen: Arven fra Luther og det jødiske folk  Markeringen av 500 års-jubileet for reform... [Antisemittisme] [Den norske kyrkja]

November 13, 2PM

Stor norsk bok med historisk geografi over Israel og Palestina I forrige veke var eg innom Norlis Antikvariat i Oslo. Der fann eg Volrath Vogt si bok Det hellige Land, utgitt i Kristiania i 1879. Dette er ei stor bok på 789 sider, med 96 illustrasjonar ... [Bøker] [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jordan] [bibelhistorie] [Det heilage landet] [Det hellige land] [Israel på Jesu tid] [Palestina på Jesu tid] [Volrath Vogt]

November 1, 2PM

Det har nyleg kome ut ein biografi om presten Sigmund Feyling, ein av dei mest sentrale nazistane i Norge under krigen. Vårt Land har eit stort oppslag om boka i dag. Aftenbladet skreiv om den for ei veke sidan. Feyling var fram til 1941 sokneprest og pr... [Antisemittisme] [Uncategorized] [Jostein Berglyd] [naziprest] [Sigmund Feyling]

October 27, 10AM

Jesu grav i Gravkyrkja. Foto: Arne Berge 2005 Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem blir nå grundig undersøkt. Dette skjer i samband med at det er sett i gang heilt nødvendig restaurering av The Edicule, den litle bygningen (eit kapell) som står på stad... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Uncategorized] [Gravkirken] [Gravkyrkja] [Jesu grav]

October 24, 6AM

I dag kjenner eg meg inspirert og berika. Då professor Magnar Kartveit hadde si avskjedsforelesing på VID Misjonshøgskolen i dag, blei det invitert til eit ope arrangement. Til og med dei tilsette sitt kakeselskap med helsingar til jubilanten blei opna... [Bibelen] [Uncategorized] [bibelfag] [Det gamle testamentet] [GT] [Magnar Kartveit]

October 14, 12 PM

Notat til søndagens tekst: Lukas 10,25-37 Jesu forteljing om den gode samaritanen er ei litterær perle frå Bibelen: «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gje... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Uncategorized] [Den barmhjertige samaritan] [Den miskunnsame samaritan] [samaritan]

October 3, 1PM

  I bokhylla mi står to eksemplar av Erik Gunnes si utgåve av Det nye testamentet. Det eine eksemplaret er godt brukt. Dette var det nytestamentet eg brukte mest då eg ca 16-17 år gamal blei ein aktiv bibellesar. Den slitte pocketboka betyr derfo... [Bibelen] [Det nye testamentet] [Erik Gunnes] [NT]

September 26, 10AM

Bilde #3 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser kulturlandskapet nord for Nasaret. Her ser eg tilbake på byen der Jesus vaks opp. Det vil seia, på Jesu tid var Nasaret ein liten landsby på andre sida av den bebygde åskammen me ser i horiso... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail] [Nasaret] [Sepphoris] [Zippori]

September 24, 2PM

Tore Renberg har skrive roman på nynorsk. Aftenbladet har i dag eit intervju med han, og her kjem gullkorna på rekke og rad. Eg syns det er flott kvar gong det blir fokusert på kor naturleg nynorsk er her i Rogaland, – inkludert i Stavanger. Sjø... [Bøker] [Nynorsk] [Rogaland] [rogalandsk] [stavangerdialekt] [stavangersk] [Tore Renberg]

September 23, 11AM

Bilde #2 frå vandringa på Jesus trail Morgonlys over Nasaret. Foto: Arne Berge 2012 Jesus trail begynner i Nasaret. Den første delen av turen går opp gjennom gamle og bratte bydelar, på ein veg som eigentleg er ein lang trapp. Dei som har talt, seier... [Galilea] [Jesus trail] [Nasaret] [Nazareth]

September 22, 1PM

Bilde #1 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er tatt tidleg på morgonen i Gamlebyen i Nasaret. Eg er klar for å legga ut på fire dagars fottur langs turløypa Jesus trail frå Nasaret til Kapernaum. Bildet er frå 2012 då Inger og eg gjekk den... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Jesus trail]

September 14, 1PM

I dag (14.09) feirar våre ortodokse og katolske kristne søsken ein fest for Jesu kors. Her er eit bloggnotat frå jødisk samanheng, der The Temple Mount Sifting Project viser ulike kors som er funne i restar frå tempelplassen! The Temple Mount Sifting... [Uncategorized]
Restar av farga golvfliser frå tempelplassen i Jerusalem er nå sett saman til fascinerande eksempel på koss eit flislagt golv i eller ved tempelet på Jesu tid, kan ha sett ut. Herodes sitt tempel og tempelplassen i Jerusalem var eit av dei største pr... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Herodes-familien] [Israel og dei palestinske områda] [Romarriket] [Tempelet i Jerusalem]

August 25, 11AM

Mange som ser Jordanelva for første gong, blir skuffa. Det er så lite vatn i elva. I Bibelen står det fleire gonger om “å gå over Jordan”. Det skulle vel ikkje vera så vanskeleg, slik elva ser ut? Dette notatet på BiblePlaces Blog set s... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jordan] [Jordanelva]

August 17, 12 PM

Utstillinga Lines of Thought. Foto: Arne Berge 2016 I sommar fekk eg med meg to svært interessante bibliotekbesøk i Cambridge, begge relatert til gamle og viktige bibelske manuskript. Cambridge University Library er 600 år i år (1416-2016) og har laga... [Bibelen] [Augustins evangeliebok] [bibelmanuskript] [Codex Bezae] [Lines of Thought] [Parker Library]

August 16, 2PM

Notat til søndagens tekst: Matt 19,27-30 Kjære kyrkjelyd. Gjennom dåpen set Gud oss inn i si verdsvide kyrkje og gjev oss del i Jesu kall og oppdrag. Lat oss stå saman i vitnemål og teneste, inntil dagen kjem då alt det skapte skal bli forløyst ved... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Matt 19] [vingardssøndag]

August 9, 5AM

Det var sommar i Cambridge då eg nyleg var der på ei bibelfagleg studieveke. I tillegg til studiet fekk eg heldigvis også tid til å oppleva byen på andre måtar, blant anna gjennom ein herleg tur med elvebåt på Cam. Desse båtane blir kalla punts.... [Reiser] [Cambridge] [punt] [punting]

August 7, 10AM

Summer Biblical Study in Cambridge  Westminster College, Cambridge. Foto: Arne Berge 2016 Gresktime etter frukost. Deretter forelesningar i GT og NT. Og ikkje nok med det: om kvelden lesing av hebraiske og greske bibeltekstar saman med dei som hadde hatt... [Bibelen] [Reiser] [Summer Biblical Study in Cambridge] [teologisk sommerkurs] [VTBS]

July 26, 11AM

Dødehavsrullane er ikkje ferdig utforska. Dei berømte pergamenta med gamle tekstar blei funne for snart 70 år sidan i holer i ørkenen ved Dødehavet, i og rundt Qumran. Men dei er “fortsatt en tekstsamling som utfordrer gammeltestamentlere, nyte... [Dødehavsrullane] [Israel og dei palestinske områda] [Jødisk religion og kultur] [Dødehavsrullene] [Qumran] [Schøyen-samlinga] [Schøyen-samlingen] [Torleif Elgvin]

July 25, 10AM

Eg har nyleg kome heim frå ei herleg veke til fjells. Inger og eg har vore hyttevertar på Taumevatn. Me har hatt nokre gode dagar i Sirdalsheiane. Les om Taumevatn på Ut.no. Det er alltid kjekt når det kjem folk til hytta. Ekstra kjekt var det at eitt... [Friluftsliv] [hyttevert] [Sirdalsheiane] [Stavanger Turistforening] [Taumevatn]

July 6, 9AM

Vil du vera med på pilegrimsvandring i Jesu fotspor i Galilea og i Jerusalem? Inger og eg skal vera reiseleiarar på ein tur 20.-27. mai 2017. Du finn turprogram, reisefakta, pris og informasjon om påmelding her: I Jesu fotspor. Pilegrimsvandring i Gali... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [fottur i Galilea] [Galilea] [Gennesaretsjøen] [Jesus trail] [Oljeberget] [Pilegrimsvandring i Israel]

June 20, 8AM

Religionsboka, DMT 1941. Foto: Arne Berge 2016 Den er unik! Det seier forstandar Ervin Kohn om den norsk-jødiske religionsboka som eg kom over og som nå er gitt til Det Mosaiske Trossamfund. Dagen har i dag ein stor reportasje om saka: Prest fant unik ... [Jødisk religion og kultur] [Det Mosaiske Trossamfund] [Det Mosaiske Trossamfunn] [DMT] [jødedom i Norge] [jødisk religionsbok] [norsk-jødisk]

June 17, 3PM

Religionsboka, DMT 1941. Foto: Arne Berge 2016 Eg har kome over ein skatt; ei norsk-jødisk religionsbok frå 1941. Eg fekk tak i boka i eit antikvariat. Den såg ikkje særleg verdifull ut ved første augekast. Men då eg bladde i den, blei eg veldig fas... [Jødisk religion og kultur] [Det Mosaiske Trossamfund] [Det Mosaiske Trossamfunn] [jødedom i Norge] [norsk-jødisk]

June 16, 12 PM

Kapellet Sainte Germaine de Baradieu er eitt av dei mange flotte kapella me var innom på pilegrimsvandringa i Frankrike. Kapellet ligg ca 10 km før Condom. Dette kapellet ligg inne i ein skuggefull hage, og det er ein god pauseplass, anten ein er ute e... [Frankrike] [Pilegrim] [Reiser] [Baradieu] [Chapelle Sainte-Germaine] [Pilegrim i Frankrike]

June 7, 11AM

Eg har tidlegare skrive om den planlagte restaureringa av The Edicule, det vil seia den litle bygningen (eit kapell) som står inne i Gravkyrkja der Jesu grav truleg låg. Nå har det viktige og interessante arbeidet begynt. Den britiske nettavisa The Jew... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Gamlebyen i Jerusalem] [Gravkirken] [Gravkyrkja] [Jesu grav]

June 3, 10AM

Le Gers er eit landleg og tynt befolka distrikt i sørvest-Frankrike. Her er det mykje jordbruk. Inger og eg gjekk årets etappe av pilegrimsvegen til Santiago de Compostela ved pinsetider, og me  brukte snaue seks dagar på å gå gjennom Departement ... [Frankrike] [Pilegrim] [Gers] [Pilegrimsvandring] [pilegrimsvandring i Frankrike] [St. Antoine]

May 30, 10PM

Stavanger krets i Den Norske Israelsmisjon 100 år I dag er det 100 år sidan Stavanger krets i Den Norske Israelsmisjon blei stifta i St. Johannes menighetshus 31. mai 1916. Kretsen markerte dette med ei innhaldsrik jubileumsfeiring sist helg. Til hauste... [Den Norske Israelsmisjon] [DNI] [israelsmisjonen] [Johan Peter Lunde] [Paul Odland] [Stavanger krets]

2PM

Det Norske Bibelselskap 200 år Koss kan eg best heidra 200-års jubilanten her på bloggen? Bibelselskapet har feira jubileet med stor bibelfestival i Oslo denne helga. Eg har ikkje hatt høve til å delta då eg har vore opptatt med eit anna og meir lok... [Bøker] [Bibelen] [Bibel 2011] [Bibelselskapet] [Seippel]

May 22, 12 PM

La Halle, Auvillar. Foto: Arne Berge 2016 Eg blei veldig begeistra for den historiske småbyen Auvillar som ligg på ei høgde over Garonne-elva. Staden presenterer seg som ein gamal oksitansk handelsby. I dag har den ca 1000 innbyggjarar, tidlegare har ... [Frankrike] [Pilegrim] [Reiser] [Auvillar] [fransk landsby]

May 20, 11AM

Den første dagen av pilegrimsvandringa vår, gjekk me lenge langs den vakre Canal des Deux Mers. Her kan ein reisa med båt frå Middelhavet til Atlantarhavet, på eit system av elvar og kanalar som er bundne saman. Kanalen frå Middelhavet til Garonne-... [Frankrike] [Friluftsliv] [Pilegrim] [Canal des Deux Mers] [fransk kanal] [Moissac] [pilegrimsvandring i Frankrike]

May 17, 12 PM

Eg har kome heim frå ein ny etappe med pilegrimsvandring i Frankrike saman med Inger. Me har nå gått dei første 580 km av 1500 km på Vegen til Santiago de Compostella, – eller for å seia det på fransk: Le Chemin de Saint Jacques de Compost... [Frankrike] [Friluftsliv] [Pilegrim] [camino] [chemin] [Pilegrim] [Pilegrimsvandring] [Pilgrim] [pinse]

May 5, 9AM

Eg måtte bare ta vare på dette herlege “tullebildet” av årets konfirmantar her på bloggen òg! Som dokker ser, er det ikkje verst å bli boren på gullstol Nå i helga skal me ha fem konfirmasjonsgudstenester med til saman 86 konfirmantar.... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Eva Vassbø] [Hinna kirke] [Kirsti Melangen] [Konfirmasjon]

April 16, 9AM

Jesu grav skal restaurerast, – eller faktisk: bli bygd opp på nytt! Jesu grav i Gravkyrkja. Foto: Arne Berge 2005 “Grava” som det her er snakk om er ein liten bygning, på engelsk omtalt som The Edicule, over og rundt det som måtte ver... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [jesus] [Gamlebyen i Jerusalem] [Gravkirken] [Gravkyrkja] [Jesu grav]

April 11, 1PM

Det var den sommaren eg var 16 år. Eg var på den første verkeleg lange fjellturen min. Bildet er frå Kaldavad i Dyraheio, ca 1000 m.o.h. Me var fire ungdomar som gjekk ei veke i Ryfylkeheiane. Det blei mange slike turar dei følgjande somrane. Me over... [Friluftsliv] [Breiavad] [Kaldavad] [Undeknut]

April 5, 8AM

Det tyske luftskipet Graf Zeppelin var i 1931 på tur med luksusturistar over Jerusalem. Turen var ein dagstur med utgangspunkt i Kairo. Tom Powers har ein interessant artikkel om besøket: Through the American Colony Lens: GRAF ZEPPELIN OVER JERUSALEM. ... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Gamlebyen i Jerusalem] [Graf Zeppelin] [luftskip]

March 28, 3AM

Eg har denne påsken hatt glede av å lesa i pave Benedikt si bok om Jesus. Her er nokre påsketankar frå avslutninga av boka: Det hører til Guds mysterium at han handler i det stille. At han bare gradvis bygger sin historie inn i menneskehetens store ... [Forkynning] [jesus] [Kristen spiritualitet] [Benedikt] [Guds mysterium] [påske]

March 26, 11AM

Eg ønsker lesarane av bloggen god påske! Her er bibelhistoria i teikningar frå arbeidsboka mi då eg gjekk i 1. klasse på Våland skole. [Bibelen] [Jesu lidingshistorie] [jesus] [Kyrkjeåret] [bibelhistorie om påsken] [påske] [påskeforteljinga] [påskefortelling] [påskehistorie]

March 18, 3AM

Jesus rir inn i Jerusalem Det må ha vært en veldig opplevelse å være med denne palmesøndagen. Folk strømmet til byen i lange rekker, – fra fjellene nord i Galilea, nede fra Middelhavet, sør fra Hebron, og nede fra Jeriko og Jordandalen. De gi... [Forkynning] [Kyrkjeåret] [Notat til dagens tekst] [Oljeberget] [Messias] [palmesøndag] [palmesundag]

March 7, 1PM

Our Lady of Vladimir (12th century), the holy protectress of Russia, now in the Tretyakov Gallery. Photo: Wikimedia Commons. Jomfru Maria har ein viktig plass i vår kristne tru, også i ei luthersk kyrkje. For det første er ho Jesu mor og derfor nemnt i... [Forkynning] [Kyrkjeåret] [Notat til dagens tekst] [Jomfru Maria] [Luk 1] [Maria bodskapsdag] [Maria budskapsdag]

February 29, 1PM

Det er ikkje kvar dag det kjem positive nyheiter frå Betlehem. Ein artikkel om eit større restaureringsarbeid i Fødselskyrkja høyrer absolutt til i den kategorien. Det blir påstått at det er den største restaureringa av kyrkja på 600 år. Slike ut... [Betlehem] [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Fødselskirken] [fødselskyrkja]

February 13, 3PM

Getsemane og Oljeberget. Foto: Arne Berge 2005 Getsemane er eit kjent stadnamn i den bibelske geografien. Bildet viser Oljeberget som ligg aust for Gamlebyen i Jerusalem. Getsemane er namnet på området ved foten av denne høgda. Bibelhistoria om Jesu b... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Jesu lidingshistorie] [jesus] [Kyrkjeåret] [Alle Nasjonars kyrkje] [Alle Nasjoners kirke] [Getsemane] [Getsemanegrotta] [Matt 26]

February 10, 2PM

Messianske jødar og palestinske kristne var i januar 2016 samla på Kypros og arbeidde seg fram til ei felles erklæring om einskapen i trua på Jesus og om å møta kvarandre med respekt og ønske om forsoning. I kveld var eg på ei samling med medarbei... [Israel og dei palestinske områda] [forsoning] [Larnaca] [messianske jødar] [messianske jøder] [palestinske kristne]

February 6, 8AM

Hiskias dam ligg midt inne i Gamlebyen i Jerusalem. Bildet er frå 1865. Bygningane rundt den nå tørre dammen inneheld i dag små butikkar ut mot gatene og bustadar i etasjane over. Eg er relativt godt kjent i den uoversiktelege (og fascinerande) Gamle... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Amygdalon] [dammer i Jerusalem] [Gamlebyen i Jerusalem] [Hezekiah´s Pool] [Hiskias dam] [Patriarch´s Pool] [Patriarkenes dam] [Pool of Patriarch´s Bath]

January 30, 4AM

BEN112975 The Transfiguration, 1480 (oil on panel) by Bellini, Giovanni (c.1430-1516); 115×154 cm; Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Naples, Italy; Italian, out of copyright Éin gong fekk tre av dei som stod Jesus aller nærast, ifølge Det... [Bibelen] [Forkynning] [Kyrkjeåret] [Kristi forklarelsesdag] [Kristi forklaringsdag] [Matt 17]

January 23, 6AM

Familiehistorie frå området ved Fiskepiren i Stavanger Olaus Berge (1890-1961) Jei har en löyen foritning. Jei kjöber alle mulige Brugte Ting fra den simpleste filler til de Floteste Ting. Biler kjöbes og huges op og de er en lönsom foritning da bil... [Familien] [Slektshistorie] [Berge på Finnøy] [Fiskepiren] [Olaus Berge] [skraphandel] [Smalgangen] [Smalgangen 1] [Smalgangen 3]

January 19, 12 PM

Bibelforteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet handlar om ein episode då Jesus hadde vakse frå å vera barn til å vera ungdom. Han er i djup samtale med dei lærde i tempelet i Jerusalem. Samtidig møter han dei fortvilte foreldra sine med eit und... [Forkynning] [jesus] [Kyrkjeåret] [Jesus som tolvåring] [Kristi åpenbaringsdag] [Kristi openberringsdag] [Luk 2] [tempelet]

January 13, 12 PM

Foto: Arne Berge 2012 Jesus blei døypt i Jordanelva av døyparen Johannes. Han opplevde sjølv at dette var noko som “måtte” skje, og me kan sjå på Jesu dåp som ei innviing til oppdraget hans. Bildet er tatt på den tradisjonelle dåpssta... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [jesus] [Jordan] [Døperen Johannes] [Døyparen Johannes] [Jesu dåp] [Jordanelva] [Matt 3]

January 6, 4AM

Bibelhistorier, NT Vismenn frå aust, ei stjerne viste veg, kong Herodes blei redd og sint, vismennene fann Jesusbarnet, dei gav han gull, røykjelse og myrra. Dette er viktige ingrediensar i bibelhistoria eg vil trekka fram i dag. Det er trettande dag ... [Bibelen] [heilage kongar] [hellige konger] [vismenn]

January 1, 5AM

Eg begynner det nye året med ordet TAKK. Eg er takknemleg for mykje i dag. Eg tenker på det at eg er i ganske god form etter ei ulukke i august. Og eg tenker på den flotte familien min, med Inger, barn, svigerbarn og fem barnebarn! Og sjølvsagt de... [Familien] [Kyrkjeåret] [Uncategorized] [Jesu namn] [Jesu navn]

December 12 2015, 1PM

Foto: Arne Berge 2015 The New York Times har denne veka ein interessant artikkel om Magdalasteinen, som gir ny kunnskap om jødedomen i Galilea på Jesu tid. Symbolikken på steinen (i sentrum av bildet) er nært knytt til det samtidige templet i Jerusale... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Uncategorized] [Jesu tid] [Magdalasteinen]

December 4, 12 PM

Hiskia var konge i Jerusalem ca 700 år f. Kr. Denne veka har israelske arkeologar vist fram funnet av det som truleg er hans private segl, funne i utgravingar i det kongelege kvartalet like sør for tempelplassen i Jerusalem. Photo 1: Courtesy of Dr. Ei... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Hiskia] [Jerusalems historie]

December 3, 4PM

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2015. CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og ... [Den Norske Israelsmisjon] [Jerusalem] [Messiansk jødedom] [Uncategorized]

October 29, 1PM

Notat til søndagens tekst: Matteus 5,13-16 De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft, korleis skal det då bli gjort til salt att? Det duger ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar det ned. De er lyset i verda! Ein by som ligg ... [Uncategorized]

October 21, 12 PM

Et sted langt borte, like i nærheten Dotter mi, Sissel Ruud, har utstilling på Fotland Mølle fem søndagar nå i haust. Eg reklamerer gjerne for kunsten hennar! Utstillinga opnar førstkomande søndag, 25. oktober kl 12. Eg ser fram til dette med gle... [Familien] [Jæren] [Fotland Mølle] [Sissel Ruud]
Et sted langt borte, like i nærheten Dotter mi, Sissel Ruud, har utstilling på Fotland Mølle fem søndagar nå i haust (25.10 – 22.11.2015). Eg ser fram til dette med glede og reklamerer gjerne for kunsten hennar! Men her gir eg ordet til ei an... [Familien] [Jæren] [Fotland Mølle] [Sissel Ruud]

September 10, 12 PM

Arkitekten Antonio Barluzzi laga flott mosaikk-kunst i det latinske kapellet på Golgata i Gravkyrkja då han restaurerte dette kapellet på 1930-talet. Motiva er knytt til at Jesus blir festa til korset. Han viser også til gamaltestamentleg bakgrunnsst... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Jesu lidingshistorie] [Kyrkjekunst] [Barluzzi] [Golgata] [Gravkirken] [Gravkyrkja]
Arkitekten Antonio Barluzzi laga flott mosaikk-kunst i det latinske kapellet på Golgata i Gravkyrkja då han restaurerte dette kapellet på 1930-talet. Motiva er knytt til at Jesus blir festa til korset. Han viser også til gamaltestamentleg bakgrunnsst... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Jesu lidingshistorie] [Kyrkjekunst] [Barluzzi] [Golgata] [Gravkirken] [Gravkyrkja]

1AM

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for september 2015. Toppartikkelen handlar denne gongen om ulike kalendrar. I Israel blir det i dag brukt to ulike kalendrar. Slik var det truleg også på Jesu tid. Dette forkl... [Den Norske Israelsmisjon] [Jerusalem] [Messiansk jødedom]
Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for september 2015. Toppartikkelen handlar denne gongen om ulike kalendrar. I Israel blir det i dag brukt to ulike kalendrar. Slik var det truleg også på Jesu tid. Dette forkl... [Den Norske Israelsmisjon] [Jerusalem] [Messiansk jødedom]

August 29, 2AM

Eg sit med ei gamal bok i hendene. Den har tilhøyrt tippoldefaren min, Lars Erikson Berge. Han har skrive namnetrekket sitt i boka. For meg er den litle boka eit klenodium. I morgon (30.08.2015) skal det vera slektsstemne for Bergeslekta frå Gjesdal. Sj... [Bøker] [Familien] [Slektshistorie] [Berge i Gjesdal] [Lars Eriksen Berge] [Lars Erikson Berge]
Eg sit med ei gamal bok i hendene. Den har tilhøyrt tippoldefaren min, Lars Erikson Berge. Han har skrive namnetrekket sitt i boka. For meg er den litle boka eit klenodium. I morgon (30.08.2015) skal det vera slektsstemne for Bergeslekta frå Gjesdal. Sj... [Bøker] [Familien] [Slektshistorie] [Berge i Gjesdal] [Lars Eriksen Berge] [Lars Erikson Berge]

August 16, 2PM

Etter hvert har det økumeniske klosteret i Taizé utviklet seg til et unikt åndelig sentrum i Europa, ikke minst for unge mennesker. Under broder Rogers veiledning har brødrene inkarnert sin enhetsvisjon gjennom å leve den. Deres lavmælte liv er en s... [Uncategorized]
Etter hvert har det økumeniske klosteret i Taizé utviklet seg til et unikt åndelig sentrum i Europa, ikke minst for unge mennesker. Under broder Rogers veiledning har brødrene inkarnert sin enhetsvisjon gjennom å leve den. Deres lavmælte liv er en s... [Uncategorized]

August 10, 9AM

Utstein kloster er ein av favorittstadane mine. Både kulturhistoria og kulturlandskapet som er knytt til staden, fascinerer meg. Og for med ein gong å sitera Alfred Hauge: Eit landskap er som eit menneske. Det har sitt andlet, og det har dét som er inn... [Bøker] [Kristen spiritualitet] [Alfred Hauge] [Harald Olsen] [Larsok] [Stavanger Museum] [Utstein kloster] [Utstein pilegrimsgard]
Utstein kloster er ein av favorittstadane mine. Både kulturhistoria og kulturlandskapet som er knytt til staden, fascinerer meg. Og for med ein gong å sitera Alfred Hauge: Eit landskap er som eit menneske. Det har sitt andlet, og det har dét som er inn... [Bøker] [Kristen spiritualitet] [Alfred Hauge] [Harald Olsen] [Larsok] [Stavanger Museum] [Utstein kloster] [Utstein pilegrimsgard]

August 9, 8AM

Denne sommaren arbeider arkeologar med å grava ut det som kanskje er eit herskapshus frå 1. hundreår på Sionshøgda i Jerusalem. Funna vil i så fall kunna gje ny og viktig kunnskap om Jerusalem på Jesu tid. Bygningsrestane kan vera frå eit herskaps... [Bibelsk arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [det herodianske kvarteret] [Sionshøgda] [Sionshøyden]
Denne sommaren arbeider arkeologar med å grava ut det som kanskje er eit herskapshus frå 1. hundreår på Sionshøgda i Jerusalem. Funna vil i så fall kunna gje ny og viktig kunnskap om Jerusalem på Jesu tid. Oppdatering: Popular Archaeology skriv 23.... [Bibelsk arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [det herodianske kvarteret] [Sionshøgda] [Sionshøyden]

August 3, 1AM

Notat til søndagens tekst: Markus 2,23-28 Kva betyr det å halda kviledagen heilag? I vår kristne tradisjon brukar me det tredje bodet slik at det handlar om søndagen. Ein gong Jesus blei kritisert for brot på sabbatsbodet, sa han: Sabbaten vart til f... [Forkynning] [jesus] [Kristendommens jødiske røter] [Kyrkjeåret] [Notat til dagens tekst] [10 bod] [10 bud] [det tredje bodet] [det tredje budet] [helg] [kristen fridom] [kristen frihet] [Mark 2] [Sabbat] [søndag]
Notat til søndagens tekst: Markus 2,23-28 Kva betyr det å halda kviledagen heilag? I vår kristne tradisjon brukar me det tredje bodet slik at det handlar om søndagen. Ein gong Jesus blei kritisert for brot på sabbatsbodet, sa han: Sabbaten vart til f... [Forkynning] [jesus] [Kristendommens jødiske røter] [Kyrkjeåret] [Notat til dagens tekst] [10 bod] [10 bud] [det tredje bodet] [det tredje budet] [helg] [helgedag] [helligdag] [kristen fridom] [kristen frihet] [Mark 2] [Sabbat] [søndag]

July 29, 12 PM

I dag på olsok (29.07) har eg funne fram dette bildet av St. Olav frå Fødselskyrkja i Betlehem. Bildet er ein fresko frå det 12. hundreåret og finst på ei av søylene i Fødselskyrkja i Betlehem. Den som har vore i kyrkja og sett søyla, veit at bi... [Betlehem] [Israel og dei palestinske områda] [Dreyers Grafiske Anstalt] [fødselskyrkja] [Korsfararane] [Korsfarerne] [Olav den heilage] [Olav den hellige] [olsok] [St. Olav]
I dag på olsok (29.07) har eg funne fram dette bildet av St. Olav frå Fødselskyrkja i Betlehem. Bildet er ein fresko frå det 12. hundreåret og finst på ei av søylene i Fødselskyrkja i Betlehem. Den som har vore i kyrkja og sett søyla, veit at bi... [Betlehem] [Israel og dei palestinske områda] [Dreyers Grafiske Anstalt] [Fødselskirken] [fødselskyrkja] [Korsfararane] [Korsfarerne] [Olav den heilage] [Olav den hellige] [Olavsdagen] [olsok] [St. Olav]

July 27, 2PM

Ein Gedi. Foto: Arne Berge 2011 For 45 år sidan blei det funne ein forkulla skriftrull i dei arkeologiske utgravingane i syngagogen i oasen Ein Gedi ved Dødehavet. Nå har omsider forskarane teknologi som gjer det mogleg å lesa skriftrullen. Teksten so... [Bibelen] [Bibelsk arkeologi] [Dødehavsrullane] [Israel og dei palestinske områda] [bibelmanus] [Dødehavet] [Ein Gedi] [skriftrull]
Ein Gedi. Foto: Arne Berge 2011 For 45 år sidan blei det funne ein forkulla skriftrull i dei arkeologiske utgravingane i syngagogen i oasen Ein Gedi ved Dødehavet. Nå har omsider forskarane teknologi som gjer det mogleg å lesa skriftrullen. Teksten so... [Bibelen] [Bibelsk arkeologi] [Dødehavsrullane] [Israel og dei palestinske områda] [bibelmanus] [Dødehavet] [Ein Gedi] [skriftrull]

July 16, 3AM

Naturreservatet i dalen Nahal Amud i fjellområda i Galilea var eitt av måla for ferien i Israel i sommar. Eigentleg hadde Inger og eg planlagt å gå frå Safed ned dalen til Gennesaretsjøen. Det er ein tur på ca 20 km og med over 1000 meter nedstigni... [Friluftsliv] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Reiser] [Nahal Amud]

July 9, 12 AM

I sommar har eg testa ut koss det er å gå Jerusalem Trail. Dette er ein (delvis) merka fottur i og rundt Jerusalem. Løva med tursekk og stav er symbol for turløypa. Inger og eg har nyleg vore på ferie i Israel og dei palestinske områda. Éin av pla... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Reiser] [byvandring] [Ein Kerem] [Emmausvandring] [Jerusalem Trail] [Raoul Wallenberg]

June 13, 12 PM

Arne Berge:Dei arkeologiske utgravingane i Kapernaum, “Jesu eigen by”, har fått ei oppgradering. Ferrell Jenkins skriv her om fornyinga av staden. Fyrst posta Ferrell's Travel Blog: On our recent visit to Israel we visited some places we... [Uncategorized]

May 23, 3AM

Foto: Wikimedia Commons Det er pinse, og eg hentar fram eit av dei store verka til Bernini (1598-1680); Dove of the Holy Spirit i Peterskyrkja i Roma. Me feirar den kristne pinsen fordi Gud er trufast og sender si ånd til oss. Kristen tru er nærvere, re... [Kyrkjeåret] [Kyrkjekunst] [Den heilage ande] [Den hellige ånd] [due] [pinse]

May 21, 2PM

Foto: Israel Antiquities Authority Ein del av ein akvedukt som førte vatn til Jerusalem allereie på Jesu tid, er nyleg funne i Aust-Jerusalem. Akvedukten er frå hasmoneisk tid (ca 150 – 37 f.Kr.) Eg fekk tips av ein israelsk venn om at Jerusalem ... [Bibelsk arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [akvedukt] [hasmoneisk]

May 19, 12 PM

Byen Jerusalem har hatt mange namn opp gjennom historia. I dag heiter byen Yerushalayim på hebraisk og Al-Quds på arabisk. Haaretz har ein gjennomgang av bynamnet si historie: Why is Jerusalem called Jerusalem? From its earliest name Ursalim, Jerusalem... [Bibelsk arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem]

May 4, 1AM

Her er ei dramatisering frå 1920-åra av Jesu ord om den gode samaritanen. Då filmen bare er snaue 100 år gamal, blir det feil å seia at den er autentisk. Men det er interessant “å sjå forteljinga” i eit gamalt opptak i ørkenen der den ... [Forkynning] [jesus] [Den barmhjertige samaritan] [Den gode samaritan] [Den miskunnsame samaritan] [Luk 10] [samaritan]

April 24, 12 PM

Foto: Bodil Biørn. “Den armenske leder Papasian betragter de siste rester efter de grufulle myrderier ved Der-ez-Zor i 1915-1916. De andre ben har Eufrat skyllet bort.” Kjelde: Riksarkivet I dag (24. april 2015) blir hundreårsdagen for folke... [Bøker] [Jerusalem] [Tyrkia] [armensk] [armensk folkemord] [De førti dagene på Musa Dagh] [det armenske kvarteret]

April 12, 4PM

Lidelsens veier er kjærlighetens veier. Alfred Hauge 100 år. Dette var temaet for kulturkvelden i Hinna kyrkje i forrige veke. Me hadde eit allsidig kulturprogram, mellom anna med diktlesing, song og musikk ved Hauges barn, barnebarn og oldebarn. Men te... [Bøker] [Hinna] [Alfred Hauge] [Jan Inge Sørbø] [lidelse] [liding] [Mysterium]

April 6, 1PM

I bibelsk forstand betyr helse helhet og velvære, og at alle gode relasjoner er intakte. Det er dette som ligger i ordet shalom som i vår bibel gjerne er oversatt til «fred». Det ser vi for eksempel i fortellingen om Josef. Da han spør brødrene om h... [Uncategorized]

April 5, 4AM

God påske 2015  Bildet er tatt i Jesu grav i Jerusalem. Her er det ein tom benk med lys og anna utsmykning, typisk for gresk-ortodokse kyrkjer. Teksten på teppet, XRISTOS ANESTÆ (transkribert til vårt alfabet), betyr: KRISTUS ER OPPSTADEN. “Gr... [Uncategorized] [anastasis] [Gravkyrkja] [Jesus lever graven brast] [Matt 28]

April 2, 12 PM

Golgatascenen er tom. Det er langfredag aften. Kristi legeme er tatt ned, men tilbake på korset er det et avtrykk, som aldri kan viskes ut av vår verden. Hinna kyrkje har ein heil vegg med monumental glaskunst av Victor Sparre (1919-2008). Kunstnaren h... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Kyrkjekunst] [Golgata] [Hinna kirke] [Victor Sparre]

March 28, 12 AM

Denne veka fekk eg tilsendt den rykande ferske guideboka om tempelhøgda i Jerusalem. Eg hadde bestilt boka frå forlaget, slik at eg skulle få den så snart som mogleg. Boka blir omtalt slik: JERUSALEM—THE TEMPLE MOUNT is the first modern guide  to t... [Bøker] [Bibelsk arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Gamlebyen i Jerusalem] [Tempelet i Jerusalem] [tempelhøgda] [tempelhøyden] [Tempelplassen]

March 26, 11AM

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for mars 2015. Tematisk tar dei denne gongen utgangspunkt i den jødiske høgtida Trea sitt nyttår og har fleire artiklar knytt til temaet tre og røter. Dei brukar dette til ... [Den Norske Israelsmisjon] [jødiske røter] [oliventre] [troens jødiske røtter]

March 22, 12 PM

Kretsårsmøte 22. mars 2015 i Den Norske Israelsmisjon, Stavanger krets Her er helsinga eg som kretsstyreleiar har skrive til årsmeldinga: Det er ei glede å kunna invitera til Kretsmøtet 2015. Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling vera med p... [Den Norske Israelsmisjon]

March 15, 2PM

I dag har eg vore på gudsteneste i eit veldig spesielt kyrkjerom: Iskapellet i Sorrisniva i Alta. Det var ei flott oppleving å koma dit. Kapellet er ein del av Sorrisniva Igloo Hotel. Kvar vinter blir hotellet og kapellet bygd opp av snø og is, og bruk... [Den norske kyrkja] [Alta] [iskapell] [Sorrisniva] [vinterbryllup]

March 13, 1AM

Notat til søndagens tekst: Joh 3,11-16 Søndagens tekst inneheld den best kjente setninga i Bibelen. Bibelverset Joh 3,16 er kalla Den litle bibelen / Den vesle bibelen (eller om du heller vil ha det på bokmål: Den lille bibel). Eg kjenner ikkje til kv... [Bibelen] [Forkynning] [jesus] [Notat til dagens tekst] [Den lille bibel] [Den litle bibelen] [Den vesle bibelen] [Joh 3] [koparslangen] [kopperslangen] [Nikodemus] [tro håp kjærlighet] [tru von kjærleik]

March 9, 8AM

Storm og vintervêr øydela i februar 2015 “nasen” på Gordons Golgata i Jerusalem. Dette er ei fjellklippe som kan minna om ei hovudskalle, like ved den såkalla Gravhagen nord for Gamlebyen og Damaskusporten. Denne staden blir dessverre i no... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Garden Tomb] [Gordons Golgata] [Gravhagen]

February 25, 12 PM

Foto: Helge Brunstad 2015 Eg besøkte nyleg Magdala Center. Dette er eit nytt katolsk pilegrims-senter ved Gennesaretsjøen. Her er det bygd ei vakker og enkel kyrkje som gjorde sterkt inntrykk på meg. Kyrkja blei vigsla i 2014. Det er sjeldan det blir... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Pilegrim] [Duc in Altum] [Gennesaretsjøen] [magdala] [pilegrimssenter]

February 20, 11AM

Mykje av Jesu offentlege verksemd skjedde geografisk på eit relativt lite område på nordvest-sida av Gennesaretsjøen. Eg har reist mykje i dette området og syns det er flott å koma til dei ulike stadane som er knytt til Jesu liv. Nå har eg for fø... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [jesus] [magdala] [Magdalena] [synagoge]

February 11, 2PM

Foto: Arne Berge 2015 Bildet er frå eit område eg kjenner godt frå vandringa langs Jesus trail, nær Golani Junction i Galilea. Men den tidlege våren med ei fantastisk blomstereng med valmuar, gjorde likevel staden ny og annleis. Eg har nyleg kome hei... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [mandeltre i Israel] [valmue i Israel]

January 20, 11PM

Notat til søndagens tekst: Joh 9,1-7 og 35b-38 Siloadammen. Foto: Arne Berge 2007 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa tyder utsend. Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå. (Joh 9,7) Delar av Siloadammen frå... [Bibelsk arkeologi] [historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Kyrkjeåret] [Notat til dagens tekst] [Joh 9] [Siloa] [Siloadammen]

January 9, 11PM

Det er i dag 10 år sidan eg la ut dei første notata på bloggen. Dette blir markert på ein relativt stillferdig måte, ved at eg legg ut på nytt det første eigentlege bloggnotatet frå 10. januar 2005. Temaet er ikkje forelda. Ei av dei bøkene som s... [blogging] [Tankar] [stille] [stillhet]

January 4, 11AM

Vestmuren (“Klagemuren”) er kalla an icon of contemporary Jerusalem. Den blir gjerne omtalt som viktigaste heilage staden i jødedomen i dag. Litt sør for den opne plassen ved Vestmuren, er muren ein del av ei arkeologisk utstilling. Her l... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Gamlebyen] [Klagemuren] [Vestmuren]

December 29 2014, 2PM

Notat til søndagens tekst (4. januar 2015): Luk 2,40-52 Lukasevangeliet har med éi fortelling frå Jesu oppvekst; historia om då Jesus som tolvåring var med til tempelet. Guten sat mellom lærarane og lydde på dei og stilte spørsmål. Ikkje bare det... [Forkynning] [jesus] [Notat til dagens tekst] [I huset åt Far min] [I min Fars hus] [Jesus i tempelet] [Jesus som tolvåring] [Luk 2]

December 27, 2PM

Notat til søndagens tekst: Luk 2,36-38 Det er framleis jul. Preiketeksten i dag handlar om eit møte som skjedde då Jesus var lite barn. Eit møte mellom generasjonar, mellom ein ung familie (Maria og Josef med Jesusbarnet) og ei gamal kvinne. Det var e... [Forkynning] [jesus] [Notat til dagens tekst] [Jesusbarnet] [Luk 2] [profetkvinna Anna] [romjulssøndag]

December 25, 6AM

Eg ønskjer lesarane på bloggen GOD JUL. Bildet viser stjerna som markerer Jesu fødestad i grotta under Fødselskyrkja i Betlehem. Teksten på stjerna: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est (Her blei Jesus Kristus født av Jomfru Maria). Vi ser ... [Betlehem] [Kyrkjeåret] [jul]

December 23, 3PM

  I desse førjulstider viser eg til eit utval tidlegare notat relatert til jula: Julekrybbe i tova ull (2013) God jul 2010! (2010) Ramma rundt juleevangeliet (2009) Men okse der og asen stod (2009) Flukta til Egypt (2008) Paulus sitt juleevange... [Forkynning] [Kyrkjeåret] [jul] [julebudskapet] [juleevangeliet]

December 18, 12 PM

Det er gjort nye og interessante funn etter Herodes den store si byggeverksemd på Herodion. Funna er offentleggjort i dag i ei pressemelding frå den arkeologiske avdelinga ved The Hebrew University of Jerusalem. Det dreier seg om eit portrom eller ein p... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Herodes-familien] [Herodion] [Betlehem] [Herodes den store]

December 8, 10AM

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2014. Hovudoppslag er artiklar om den jødiske Chanukkafesten og kristen julefeiring, om kva språk Jesus snakka (hebraisk og/eller arameisk?) og om Carl Paul Casp... [Den Norske Israelsmisjon] [Messiansk jødedom] [Carl Paul Caspari] [Caspari Center]

December 5, 5AM

Adventstida er ei tid for førebuing til julehøgtida. Begge desse tidene i kyrkjeåret er verdifulle og dei har tradisjonelt ulik profil, farge og innhald. Alt det praktiske som me gjerne vil ha gjort før jul, kan lett gjera advent til ei svært hektisk... [Kyrkjeåret] [Advent] [jul] [juletradisjon] [kirkeår] [kyrkjeår]

November 30, 1PM

Preike på Lys våken – gudsteneste i Hinna 1. søndag i adventstida 2014 Det står skrevet i evangeliet etter Lukas, kapittel 4:  Jesus kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da h... [Forkynning] [Hinna] [jesus] [Notat til dagens tekst] [Jesus Messias] [nådens år] [Synagogen i Nasaret]

November 28, 1PM

Notat til søndagens tekst: Luk 4,16-22a For Jesus var det heilt naturleg å gå på gudsteneste i synagogen. Søndagens tekst er faktisk den eldste kjende skildring av ei jødisk synagogegudsteneste. Jesus var tekstlesar og forkynnar. Les om dette i det ... [Forkynning] [Luk 4] [Nasaret] [synagoge]

November 17, 11AM

Etter jødisk kalender er me nå inne i eit sabbatsår. Då skal jorda få kvila. Times Colonist fortel historia om koss ein praktiserer dette i dagens Israel. Det finst smutthol for det meste. Mykje av jordbruksjorda er seld midlertidig til ein 25 år ga... [Israel og dei palestinske områda] [Jødisk religion og kultur] [sabbatsår]

November 13, 2PM

Foto: Arne Berge 2014 Det var ein flott regnboge over Jæren i dag. Bildet viser utsikta frå kjøkkenet i den nye heimen vår på Bryne. Første Mosebok fortel at regnbogen er eit teikn på Guds pakt med Noah. I dag var eg heldig og fekk sjå denne flot... [Jæren] [Bryne] [regnboge] [regnbue]

October 26, 7AM

Notat til søndagens tekst: Luk 13,22-30 Trygve Berge: Himmelvandring. Måleri 1983 Herre, er det få som blir frelste? Dette spørsmålet var ein gong retta til Jesus. Svaret hans var preiketekst i dag på Bots- og bønnedag. I staden for å svara genere... [Familien] [Forkynning] [Hinna] [Bots- og bønnedag] [Trygve Berge]

October 20, 9AM

Frå i dag er Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting fritt tilgjengeleg på nettet. Tidsskriftet skal innehalda faglege artiklar om Christian Origins, New Testament studies, Early Jewish Studies (including Philo and Josephus), the Dead Sea S... [Jødisk religion og kultur] [Caspari Center] [jesus] [The Jesus Movement]

8AM

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2014, del 2 The finest fortified bridge in Europe. Slik blir Pont Valentré omtalt i guideboka eg brukar på den franske delen av pilegrimsvegen til Santiago. Sjølv har eg ikkje så stort samanlikningsgrunnl... [Frankrike] [Friluftsliv] [Pilegrim] [Cahors] [Pont Valentré]

October 12, 1PM

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2014, del 1 Inger og eg har kome heim frå årets etappe på det store pilegrimsprosjektet vårt. Me fortsatte der me slutta i fjor og gjekk seks dagsetappar vidare på pilegrimsvegen til Santiago de Compostel... [Frankrike] [Pilegrim]

September 25, 2PM

Keisar Augustus sitt palass på Palatinhøgda i Roma er nyleg opna etter fleire års restaureringsarbeid (september 2014). ArtDaily skriv om saka: Roman Emperor Augustus’ frescoed rooms unveiled for first time after years of restoration More Inform... [Arkeologi] [Augustus] [Palatin] [Roma]

September 14, 11AM

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for september 2014. I hovudoppslaget “Korintere i dagens Israel” samanliknar Alec Goldberg på sjølvkritisk vis dei Jesustruande jødane i Israel i dag med korinta... [Messiansk jødedom] [Caspari Center]

September 8, 12 PM

Det er i dag to såkalla dåpssstadar i Jordanelva mellom Gennesaretsjøen og Dødehavet; Yardenit og Qasr-al-Yahud. Den israelske avisa Haaretz har nyleg hatt ein interessant artikkel om stadane. Baptism in the River Jordan Ancient tradition meets modern... [Bibelsk arkeologi] [historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda]

August 30, 4AM

For 100 år sidan var Jonas Berge frå Finnøy ein “ung og lovande” skjønnlitterær forfattar. Han debuterte i 1908 med boka Kjæresten fra Wärmland. Seinare same år gav han ut Den danske Dukke og i åra som følgde blei det fleire bøker. ... [Bøker] [Slektshistorie] [Alfred Hauge] [Berge på Finnøy] [Finnøy] [Johan Sigmundstad] [Jonas Berge] [Olaus Berteus Berge]

August 23, 1AM

Jerusalem, Jerusalem. Kor ofte ville eg ikkje samla borna dine som ei høne samlar kyllingane under vengene sine. Men de ville ikkje. Desse orda frå Jesus er ein del av preiketeksten denne søndagen. Når eg les dette, tenkjer eg på denne mosaikken frå... [Jerusalem] [Kyrkjekunst] [Dominus Flevit] [Matt 23] [Oljeberget]

August 9, 6AM

Ordet “mausoleum” har eit heilt konkret opphav. Kong Mausolos i den greske byen Halikarnassos, dagens tyrkiske Bodrum, ville på 300-talet f. Kr. bygga eit stort gravmæle over seg sjølv. Det gjorde han så grundig at ordet mausoleum sidan ha... [Arkeologi] [Tyrkia] [Bodrum] [Halikarnassos] [Mausoleum] [Mausolos]

August 4, 8AM

The Bodrum Museum of Underwater Archaeology Uluburum-vraket er restane av ein båt som gjekk ned på kysten av dagens Tyrkia for snart 3.500 år sidan. Vraket frå det 14. hundreåret f. Kr. er nok det største klenodiet på museet i Bodrum, for det skal ... [Arkeologi] [Tyrkia] [Bodrum] [marinarkeologi] [nautisk arkeologi] [skipsvrak] [Uluburun] [undervannsarkeologi]

July 21, 3PM

Notat til dagens tekst: Mark 3,13-19 I skråninga opp til Hattins horn i Galilea er det sett opp ein murkonstruksjon med teksten frå Mark 3,13 på hebraisk og gamal engelsk. Kanskje nokon har meint at det var her Jesus var då han kalla disiplane til seg... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [jesus] [Notat til dagens tekst] [aposteldagen] [Hattins horn] [Jesus trail] [Mark 3]

July 7, 3PM

Det er Seljumannamesse i dag, 8. juli. Eg markerer dagen med eit lite notat i skjæringspunktet mellom to av interessene mine; pilegrimsreiser og gamle bøker. Eg fann i går kveld fram Krafts Haandbog over Norge, ei av dei gamle geografibøkene eg har i ... [Bøker] [Kyrkjehistorie] [Pilegrim] [Uncategorized] [Jens Kraft] [Selja] [Selje] [Seljumannamesse]

July 3, 7AM

Den bibelske byen Smyrna heiter i dag Izmir. Eg har tidlegare skrive om utgravinga av agora i Smyrna. Nå er ein i ferd med å avdekke restane etter eit romersk teater i byen. Dette kan kanskje vera staden Polykarp blei drept som martyr ca år 155? Myndig... [Tyrkia] [Uncategorized] [Polykarp] [Smyrna]

June 29, 12 AM

Notat til søndagens tekst: Jes 25,6-9 Profetteksten frå Jesaia inneheld både ein misjonsdimensjon og ein håpsdimensjon. Teksten skildrar ein himmelsk fest for alle folk. Profeten seier at festen skal vera på “dette fjellet”, underforståt... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Jes 25] [Sion]

June 25, 2PM

Grottene i Maresha og Bet-Guvrin er nå med på UNESCO-lista over verdsarven Maresha / Bet-Guvrin er ein historisk stad med imponerande grotter og interessant historie. Desse historiske byane ligg i låglandet sørvest for Jerusalem. I dag har UNESCO avsl... [Arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Bet-Guvrin] [Maresha] [verdensarv] [verdsarv]

May 30, 12 AM

Det er relativt sikkert at Jesu morsmål var arameisk. Men kunne han også hebraisk? Og kjente han til gresk? Det blei denne veka ein liten disputt mellom paven og Netanyahu om Jesu morsmål. Eg fann fram til notisen om dette via PaleoJudaica, som har fø... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [jesus] [arameisk] [hebraisk på Jesu tid]

May 27, 9AM

Notat til søndagens tekst: Joh 15,26-27 Denne søndagen som kjem mellom Kristi Himmelfartsdag og pinsedag, viser fram mot pinsehøgtida. Jesu løfte om Den heilage ande er sentralt i preiketeksten, og samtidig dreier det seg om disiplane si vitneteneste.... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Joh 15] [Talsmannen]

May 17, 12 PM

Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814. Udgivne efter Hoved-Protocollen ved undertegnede af Rigs-Forsamlingen udnævnte Redacteurer G. Sverdrup, L. Stoud Platou, Omsen. Andet Bind. Christiania 1814. Denne boka fann eg i bokhy... [Bøker]

May 13, 2PM

The Times of Israel skriv om bildesamlinga til teologen Gustav Dalman (1855-1941), leiar av det tyske arkeologiske instituttet på Oljeberget: The beauty of Ottoman Palestine, lovingly explored and documented 100 years ago, a German polymath theologian wi... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Det heilage landet] [Det hellige land] [Gustaf Dalman] [historiske foto] [Jerusalem]

May 7, 2PM

… hvis de ikke synes at de trenger noe, er vel det de voksne sitt ansvar?, spør hun. (…) At de er opptatt av penger handler ikke om konfirmanttida, men om hele samfunnet. (…) Jeg skulle ønske at de som ga gaver også var flinke til å... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Hinna kirke] [hinnakonfirmant] [Kirsti Melangen] [Konfirmasjon] [konfirmasjonsgaver]

April 20, 12 PM

Eg ønskjer alle lesarane av bloggen god påske med dette lovsongsmotivet. Det er er inspirert av hosiannaropa til borna på tempelplassen i Jerusalem den dagen Jesus rei inn i byen på eit esel. Altså den hendinga som har gitt opphavet til vår palmesø... [Familien] [Kyrkjekunst] [Inger Bakke Berge] [kirketekstil] [kyrkjetekstil] [Matt 21] [messehagel] [messehakel]

April 18, 12 AM

Golgatascenen er tom. Det er langfredag aften. Kristi legeme er tatt ned, men tilbake på korset er det et avtrykk, som aldri kan viskes ut av vår verden. Hinna kyrkje har ein heil vegg med monumental glaskunst av Victor Sparre (1919-2008). Kunstnaren h... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Kyrkjekunst] [glaskunst] [glasskunst] [glassmaleri] [Golgata] [Hinna kirke] [Victor Smith] [Victor Sparre]

April 11, 12 PM

Solnedgang, Assisi. Foto: Arne Berge 2014 Assisi er ein herleg liten by i Umbria i Italia. Her er det tronge gater og opne torg, mange kyrkjer og gode restaurantar. Byen er viktig på grunn av éin person: Frans av Assisi. Men denne eine personen er ikkje... [Kristen spiritualitet] [Kyrkjehistorie] [Prestetenesta] [Frans av Assisi]

April 9, 9AM

Det finst mykje interessant bakgrunnsstoff for påsken i Bibelen. Vår kristne påskefeiring handlar om Jesu liding, død og oppstode. Men bak dette ligg den jødiske påsken, fridomsfesten som Jesus og disiplane feira. Dette er ikkje to påskefeiringar s... [jesus] [Kristendommens jødiske røter] [Uncategorized] [jødisk påske] [Jesu påske] [påske]

April 5, 12 PM

Kretsårsmøte 6. april 2014 i Israelsmisjonen, Stavanger krets Her er helsinga eg som kretsstyreleiar har skrive til årsmeldinga: Israelsmisjonen sitt kretsstyre er samansett av representantar frå ulike delar av kretsen. Me har ulik erfaring og bakgrun... [Den Norske Israelsmisjon]

March 31, 9AM

Foto: Wikipedia Commons Basilikaen som er reist over Frans av Assisi si grav, inneheld mykje flott kunst. Eg har nyleg kome heim frå ein studietur til Assisi, og besøka i basilikaen var blant høgdepunkta på turen. Denne fresken, Maestà av Cimabue, er... [Kyrkjehistorie] [Kyrkjekunst] [Assisi] [Cimabue] [Frans av Assisi]

March 8, 3PM

Det var ikke snakk om at jødene ble forkastet som Guds folk; de jødiske Kristus-troende var forankringspunktet for all senere misjon, så å si kjernegruppene i de kristne menighetene. (…) Paulus var en misjonær som ikke brøt med jødedommen, me... [Kristendommens jødiske røter] [Paulus] [erstatningsteologi] [Jacob Jervell] [kristendom og jødedom]

12 PM

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for mars 2014. Hovudoppslaget er om den jødiske purimfesten som i år kjem søndag 16. mars (feiringen startar laurdag kveld): Purim – Den skjulte Gud? Elles er det ein a... [Den Norske Israelsmisjon] [Jødisk religion og kultur] [Jerusalem] [Messiansk jødedom] [Uncategorized] [Caspari Center]

February 28, 4PM

Eg ryddar for tida i ein del gamle papir og kom nyleg over bibliografien til svigerfar Reidar Bakke (1926 – 2012). Eg vil gjerne dela den her på bloggen: Tilpasningsproblemer i skolealderen. Særoppgave, Oslo offentlige lærerskole 1951 Målet for... [Bøker] [Familien] [Reidar Bakke]

February 22, 10AM

Notat til søndagens tekst: Matt 17,1-9 / Mark 9,2-13 Teksten om då tre disiplar fekk sjå Jesu herlegdom på fjellet, bør tolkast i lys av lauvhyttefesten. Pave Benedikt XVI / Joseph Ratzinger poengterer dette sterkt i si bok Jesus fra Nasaret (s 193 ... [jesus] [Kristendommens jødiske røter] [Notat til dagens tekst] [Kristi forklarelse] [Kristi forklaring] [lauvhyttefest] [løvhyttefest] [Mark 9] [Matt 17] [Sukkot]

February 2, 7AM

Reblogged from theologygrams: Paulus´misjonsreiser, utradisjonelt gjengitt! (via BiblePlaces Blog) [Paulus] [Paulus misjonsreiser] [Paulus som misjonær]

January 29, 4PM

See the First Photographs Ever Taken of Jerusalem | Smart News | Smithsonian. [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem]

January 25, 2AM

Notat til søndagens tekst: Lukas 18,35-43 Då Jesus nærma seg Jeriko, sat det ein blind mann ved vegen og tigga. Mannen høyrde at det var mykje folk på vegen, og spurde kva som stod på. Dei svara: «Det er Jesus frå Nasaret som kjem forbi.» Då ... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [4. søndag i åpenbaringstiden] [4. søndag i openberringstida] [Bartimeus] [Den blinde mannen ved Jeriko] [Jesu under] [Luk 18]

January 24, 3PM

Denne veka har israelske arkeologar presentert eit nytt kyrkjefunn frå bysantinsk tid. Funnet er gjort i Aluma, 50 km sør for Tel Aviv. Eg syns det er interessant å følgja med i pressemeldingane frå Israel Antiquities Authority (IAA). Det er mange a... [Arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Oldkyrkja] [Aluma] [bysantinsk] [bysantinsk mosaikk]

January 13, 1PM

Eg set stor pris på Kaj Munks to preikesamlingar som kom ut her i Norge like etter krigen. Med sin heilt personlege stil forkynte den danske diktarpresten på ein frimodig og – for nazistane – provoserande måte. Det førte til at han blei dr... [Uncategorized] [Kaj Munk] [Med ordets sverd] [Ved Babylons floder]

January 7, 2PM

Foto: Arne Berge 2012 I går blei det vigsla ei ny kyrkje på den tradisjonelle dåpsstaden i Jordandalen, på den jordanske sida av elva (bildet). Av dei ulike stadane som blir knytt til Jesu dåp i Jordanelva, er dette utan tvil det mest interessante. S... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Jordan] [Jesu dåp] [Jesu dåpsstad] [Jesu dåpssted] [Jordanelva] [Qasr al-Yehud]

January 4, 1PM

Statistikken eg får frå WordPress viser kva som har vore dei mest populære notata her på bloggen i 2013. Lista inneheld fleire notat frå tidlegare år og viser såleis at bloggnotat kan ha lang levetid. Det har eg ingenting i mot. Det var likevel ove... [blogging]

January 1, 2PM

Eg ønskjer lesarane av bloggen eit godt nytt år! Nyttårsdagen er Jesu namnedag. Bakgrunnen for dette er at det er åttande juledag i dag og at Jesus blei omskoren og fekk namnet sitt den åttande dagen etter fødselen: Då åtte dagar var gått og han ... [Kyrkjeåret]

December 27 2013, 11AM

Notat til søndagens tekst: Matt 2,13-15 Matteusevangeliet fortel at Josef og Maria flykta med barnet Jesus til Egypt. Bildet viser ei vanleg koptisk gjengjeving av dette motivet. Josef går, Maria sit med barnet på eit esel, dei går langs Nilen og i ba... [Egypt] [jesus] [Notat til dagens tekst] [flukta til Egypt] [Jesu barndom] [Jesus i Egypt] [koptisk] [profeti]

December 25, 4AM

Det er juledag, og eg vil gjerne helsa alle lesarar av bloggen God jul med bildet The Adoration of the Shepherds av Rembrandt (eller ein av hans elevar). Det sanne lyset, som lyser for kvart menneske, kom no til verda. (Joh 1,9) For Gud, som sa: «Lys ska... [Kyrkjeåret]

December 22, 3PM

Den nyaste julekrybba heime hos meg, er ei krybbe i tova ull frå Betlehem. Den er enkel og vakker, syns eg. Julekrybba er laga av menneske med utviklingshemming i fellesskapet Saman for livet (arabisk:  Ma’an lil-Hayat), ein del av  L’Arche-b... [Israel og dei palestinske områda] [Kristen spiritualitet] [Kyrkjeåret] [Betlehem] [julekrubbe] [julekrybbe] [L'Arche] [tova ull]

December 11, 2PM

Denne veka blei det underteikna ein avtale med tanke på å føra vatn frå Rødehavet til Dødehavet. Her viser israelske, palestinske og jordanske myndigheiter at dei faktisk kan samarbeida om eit positivt prosjekt. Bra! Vatn er viktig i Midt-Austen. A... [Israel og dei palestinske områda] [Jordan] [Dødehavet] [Rødehavet]

December 9, 7AM

Eg har vore innom gjestehuset Fauzi Azar Inn fleire gonger dei siste to åra. Kvar gong blir eg slått av kor entusiastisk folka der fortel om betydninga som staden har fått i Nasaret. Det spesielle gjestehuset blir drive i eit 200 år gamalt arabisk he... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Reiser] [Uncategorized] [bærekraftig reiseliv] [bærekraftig turisme] [berekraftig] [Fauzi Azar Inn] [Nasaret]

December 7, 3PM

Eg sit på Oljeberget og ser utover Jerusalem. Det er fint å vera her og å oppleva alle dei heilage stadane. Samtidig så urimeleg gale at byen er prega av ufred og rivaliserande grupper og folkeslag. Her på Oljeberget gret Jesus over byen og sa: ”Ha... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Kristen spiritualitet] [Pilegrim] [Getsemane] [Jomfru Maria] [Oljeberget] [Pilegrim] [Via Dolorosa]

December 6, 10AM

Det er for tida dessverre konfliktfylte  forhold mellom kristne og jødar på Sionshøgda i Jerusalem. Her ligg heilage stadar tett i tett: den jødiske “Davids grav”, den kristne “Nattverdssalen” og det kristne klosteret Dormitio... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Dormition Abbey] [Sionshøgda] [Sionshøyden]

9AM

Her kan du sjå ei oversiktleg teikning over tempelplassen i Jerusalem, slik den ser ut i dag, med historiske kommentarar. Sjå The Washington Post: The most contested real estate on Earth? [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [tempelhøgda] [tempelhøyden] [Tempelplassen]

December 4, 11PM

Eg må passa meg for trafikken mens eg leitar etter bydelen der kyrkjene ligg. Kana er ein arabisk by. Dei fleste innbyggjarane er muslimar. Men her bur òg nokre tusen kristne arabarar som er svært stolte av bibelforteljinga om at Jesus gjorde vatn til ... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Kristen spiritualitet] [Pilegrim] [Kana] [Kana i Galilea]

December 3, 2PM

… none of the Hasmonean city’s buildings have been uncovered so far … Josefus har gitt oss gode skildringar av Jerusalem i den hasmoneiske tidsperioden, men det har hittil vore få eller ingen større arkeologiske funn frå denne tida. Det er de... [Arkeologi] [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Jerusalem] [Davidsbyen] [hasmoneisk]

November 30, 3PM

Advent by Arne Berge via Arne Berge (#20872)
Adventstida er ei viktig og flott tid. Eg vil påstå det er fordi den har eit innhald knytt til Jesus. Og dette gir igjen mange gode ringverknader, som det at me blir opptatt av å tenna lys i mørkret, av å skapa fellesskap og varme. Desse vekene før ... [Kyrkjeåret] [Advent] [adventsfarge] [adventspynt]

November 26, 8AM

Eg har reist med metro’en langt sør i Kairo, og sit nå i kyrkja i Ma’adi ved breidda av Nilen. Kyrkja og klosteret her er vigd til Jomfru Maria. Eit par ungdomar kjem til kyrkja samtidig meg meg. Dei går inn i kyrkjerommet, knelar og ber. Eg går i... [Egypt] [Kristen spiritualitet] [Pilegrim] [Jomfru Maria] [kairo] [koptisk] [Maria møy] [Pilegrim]

November 21, 9AM

Eg har kome gjennom den israelske muren og er inne på dei palestinske områda. For meg som moderne pilegrim og utlending, er det ikkje noko problem å passera checkpointen. Men for lokalbefolkninga er dette vanskeleg, på mange måtar. Ein taxi tar meg v... [Betlehem] [Israel og dei palestinske områda] [Kristen spiritualitet] [Pilegrim] [Jomfru Maria] [Pilegrim]

November 19, 4PM

Eg legg her ut eit opplegg for tenning av sjuarma lysestake i adventstida. I kristen tradisjon er dette ei handling som framhever vår tru på at Jesus er den Messias som var lova. Dette er eit opplegg med lesing av ein profeti for kvart lys og med eit sa... [Den norske kyrkja] [Kyrkjeåret] [Advent] [lysmesse] [sjuarma lysestake] [syvarmet lysestake]

November 17, 2PM

Klokkespelet spelar og vinden svalar i den varme lufta i Nasaret. Det er kveld og den siste turistbussen har køyrt. Eg ruslar opp bakken til den store Bodskapskyrkja. Vakta forstår at eg kjem for å vera stille, så eg får sleppa inn. Offisielt er kyrk... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Kristen spiritualitet] [Kyrkjekunst] [Pilegrim] [Bebudelseskirken] [Jesu mor] [Jomfru Maria] [Maria møy] [Nasaret]

November 14, 3PM

Professor Jerome Murphy-O´Connor i Jerusalem døydde måndag 11.11.2013. Han var ein viktig bibelforskar. Eg har hatt mykje glede av den gode arkeologiske guideboka hans (bildet) som har vore med meg på mange turar til Israel. Enda viktigare er det like... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Jerusalem] [Murphy-O´Connor]

November 9, 3PM

Eg har nå kjøpt Norsk salmebok 2013. Dette har eg sett fram til. Ei ny salmebok er ei viktig hending, både i kyrkjeleg og litterært perspektiv. Boka har undertittel For kyrkje og heim. Eg kjem garantert til å bruka den både i kyrkja og i heimen, ... [Dødehavsrullane] [Kristen spiritualitet] [Salmar] [mine lepper spiller fløyte Gud etter dine noteblad] [Norsk salmebok 2013] [Som toner i en evig sang]

October 14, 1PM

Fottur i Jesu fotspor i Galilea. Vandringar på kryss og tvers i Jerusalem. Den siste veka har eg igjen hatt nærkontakt med den bibelske geografien og historia, – og ikkje minst hatt viktige møte med ulike menneske med interessante vinklingar og ... [Den Norske Israelsmisjon] [Israel og dei palestinske områda] [bibelsk geografi] [israel] [Shalomtur]

September 30, 10AM

Dei eldste kristne symbola var truleg T-forma kors, fisk – både som bilde og som ordspel – og (den gode) gjetaren. Professor Larry Hurtado, Edinburgh, har arbeidd mykje med dei første kristne hundreåra. Nå har han nyleg vore her i Norge og... [Kyrkjekunst] [Oldkyrkja] [ichtys] [ikonografi] [kristne symbol]

September 27, 2PM

Sissel Ruud, dotter mi, har ei viktig og interessant kunstutstilling i Stavanger i perioden 3.-26. oktober. Eg gir gjerne mi anbefaling! Utstillinga inneheld grafikk og collage inspirert av tekstilkunsten til Frida Hansen (1855-1931), som for 100 år sida... [Familien] [Uncategorized] [Frida Hansen] [Sissel Ruud]

September 26, 1PM

Området rundt Gennesaretsjøen var kjerneområdet for Jesu verksemd. Dette var eit området med viktige naturressursar for menneska i Galilea på denne tida (og seinare), både når det gjaldt jordbruk og fiske. På bildet ser eg ut over Gennesaretsjøen... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Genesaretsjøen] [Gennesaretsjøen] [Jesu liv] [Josefus]

September 12, 1PM

Det er interessant å sjå kva som er med på CNN si liste over 10 things to know before visiting Israel, the West Bank and Gaza.  I eit avsnitt om fotturar blir faktisk Jesus trail nemnt, framfor det faktum at Israel National Trail går frå nord til s... [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Reiser] [fottur i Galilea] [Jesus trail]

September 9, 7AM

Det er i dag kunngjort eit spennande funn av ein gullmedaljong med jødisk symbolikk, bl a ein menorah. Funnet er gjort på området like sør for tempelplassen i Jerusalem. (Foto: Ouria Tadmor / Copyright: Eilat Mazar). Medaljongen skal vera frå bysant... [Arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Uncategorized] [Menorah] [Ophel]

4AM

Eg har tenkt mykje på ordet kvarandre i det siste. Eg ville seia noko om dette ordet som ein del av talen i Hanne Mari og Pål sin vigsel nå i helga. Laurdagen med vigsel og bryllupsfest blei forresten ei stor og flott oppleving! Ordet kvarandre er på ... [Kristen spiritualitet] [Tankar] [hverandre] [kvarandre] [vielse] [vigsel]

August 26, 12 PM

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2013, del 5 Overnattingsstaden var normalt det me først oppsøkte, når me kom til målet for dagsetappane på pilegrimsvandringa. I Figeac var dette annleis. Eg hadde lese om Musée Champollion, og hadde eit... [Frankrike] [hebraisk] [Pilegrim] [Figeac] [Musée Champollion] [Pilegrim] [pilegrimsvandring i Frankrike]

August 23, 1PM

Det er gjort funn nokre svært gamle tekstfunn ved Gihonkjelda i den eldste delen av Jerusalem. Israelske arkeologar antyder at tekstane er frå ca 700 f.Kr. og at ein Sakarja som er nemnt i Andre Krønikebok (2. Krøn 20,14), kan vera nemnt i eit av teks... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [Uncategorized] [Davidsbyen]

August 21, 2PM

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2013, del 4 Me passerte utruleg mange kors i vegkanten på pilegrims-vandringa, og me såg på dette som eit konkret og fint uttrykk for gamal kristen kultur. Det var små og store kors, utført i stein, metal... [Frankrike] [Kristen spiritualitet] [Pilegrim] [chemin] [chemin de compostelle] [Kors] [kristen kultur] [Pilegrim] [Pilegrimsvandring]

August 14, 6AM

Notat til søndagens tekst: Joh 15,13-17 Nå før helga har eg lyst til å minna om det såkalla vennskapsikonet med bilde av Jesus og abbed Menas. Jesus held armen rundt skulderen til Menas, og ikonet inneheld også mange andre detaljar som seier noko ... [Forkynning] [Kristen spiritualitet] [Notat til dagens tekst] [ikon] [Jesu venner] [Joh 15] [Menas] [vennskap] [vennskapsikon]

August 5, 5AM

Det er nyleg offentleggjort informasjon om arkeologiske utgravingar i landsbyen Shikhin nær Zippori i Galilea, ca 8 km nordvest for Nasaret. Landsbyen blei øydelagt på 300-talet. Jerusalem Post skriv: Shikhin, Talmudic village home to many potters, fou... [Arkeologi] [Galilea] [Israel og dei palestinske områda] [Sepphoris] [Shikhin] [Zippori]

August 4, 9AM

Her er bibelhistorieboka som eg hadde då eg gjekk på barneskulen. Den inneheld eit utval forteljingar frå skapinga til dei første kristne i Apostelgjerningane og Paulus sine brev. Det står ein del om Abraham og Sara der, men ingenting om Hagar og Ism... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Abraham] [Guds utvelgelse] [Guds utvelging] [hagar] [Ismael] [Sara]

July 30, 10AM

Frykta for at eg ikkje skulle få nok kaffi til frukost i Frankrike, var ubegrunna. På herberga der me overnatta, blei morgonkaffien servert i bollar! Dei små koppane med espresso kom fram først seinare på dagen. Her et eg frukost i Saugues, ein lite... [Frankrike] [Pilegrim] [GR65] [kaffe] [kaffi] [L'Etape] [Pilegrim] [pilegrimsvandring i Frankrike] [Saugues]

July 27, 6AM

Det er tidleg morgon. Klokka er sju og eg deltar på pilegrimsmessa i katedralen i Le Puy-en-Velay. 30-40 menneske er samla til gudsteneste med velsigning og utsending, mange av oss har allereie fått på oss turutstyret. Ryggsekken står ferdig pakka i ... [Frankrike] [Pilegrim] [Chapelle St. Michel d'Aiguilhe] [Le Camino] [Le Puy-en-Velay]

July 25, 10AM

Det er apostelen Jakobs dag i dag, 25. juli. Dette ville normalt vera ein festdag i Santiago de Compostela og sikkert også i pilegrimsmiljøet langs stigane og vegane som fører til byen. I år har det blitt ein sorgens dag på grunn av den tragiske togu... [Frankrike] [Pilegrim] [apostelen Jakob] [Le Puy-en-Velay] [Santiago de Compostela] [St Jakobs dag]

July 17, 5AM

Eg har nyleg kome heim frå pilegrimsvandring i Frankrike. Saman med Inger har eg gått dei første 280 km av Chemin de Saint Jacques de Compostelle, frå Le Puy-en-Velay. Me har opplevd mykje og hatt herlege dagar! Bildet er tatt ein av dei siste dagane... [Frankrike] [Friluftsliv] [Pilegrim] [Reiser] [chemin] [Le Puy-en-Velay] [Pilegrim] [pilegrimsvandring i Frankrike] [St. Jakob]

June 25, 1PM

Reblogged from The Biblioblog Top 50: The Complete List of Biblioblogs, which lists every blog whose primary interest is academic biblical studies, has been updated on The Biblioblog Top 50. We regret that the list had not been sufficiently updated over t... [Uncategorized]

June 19, 10AM

Reblogged from Israel Tours | Israel Tour Guide: Bethlehem is a city in the Palestinian Authority with a population of 21,947 and another about 25,000 in the neighboring towns of Beit Sahour and Beit Jalla. The majority (72%) in the district are Muslim; t... [Betlehem] [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Israel og dei palestinske områda] [Fødselskirken] [fødselskyrkja] [hyrdemarkene]

June 11, 1PM

Barnetru er eit fint ord. Mange er glad i dette ordet. Eg syns det er flott når nokon seier at dei har behalde barnetrua si. Likevel trur eg det er rett at me tenkjer gjennom kva som ligg i dette. Jesus framheva dei små barna. Han sa ein gong: Den som i... [Forkynning] [Tankar] [barnetro] [barnetru]

May 31, 1PM

The Bible and Interpretation har nyleg presentert si oppdatering over aktuelle saker knytt til arkeologi i Israel: Archaeology in Israel Update—April 2013 [Arkeologi] [Israel og dei palestinske områda]

May 29, 6AM

Notat til søndagens tekst: Matt 18,12-18 5. søndag i treeiningstida (23.06.2013) Eg har nyleg skrive om denne teksten i notatet Guds omsorg for den som er komen på avvegar på Israelsmisjonen si nettside. På dette Tekstverkstedet finn du kommentar... [Forkynning] [Notat til dagens tekst] [Matt 18]

May 18, 1PM

Eg ønskjer lesarane av bloggen god pinse! Og peiker samtidig vidare til pinsesidene på Israelsmisjonen si nettside: Hvordan feire pinse hjemme? og Pinsequiz [Kyrkjeåret] [pinse] [pinsefeiring] [pinsequiz]

May 14, 2PM

Denne veka blir det presentert eit nytt interessant funn med bysantinsk mosaikk i Israel. Her er eit utdrag frå pressemeldinga frå Israel Antiquities Authority: A Spectacular 1,500 Year Old Mosiac was Exposed in the Fields of Kibbutz Bet Qama in the Sou... [Arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [bysantinsk mosaikk]

May 6, 1AM

Det er fleire vidløftige teoriar i teologisk litteratur om korfor detaljen med kor mange fiskar disiplane fekk, er tatt med i Joh 21,11. Nå har ein teologisk student kome med den endelege forklaringa på spørsmålet, basert på eiga erfaring: Fisherme... [Bibelen] [153 fisk] [Joh 21]

May 3, 3PM

Notat til søndagens tekst: Matteus 6,7-13 Vår far i himmelen. Slik har eg det siste året lært meg å starta bøna når eg ber Herrens bøn, Fadervår. Og eg har faktisk lært meg å bli glad i den nye omsetjinga, sjølv om den gamle sit djupt i minnet... [Bibelen] [Fadervår] [gudsbilde] [Herrens bøn] [Matt 6] [Vår far i himmelen]

May 2, 2PM

Eg måtte bare ta vare på dette herlege “tullebildet” av årets konfirmantar her på bloggen òg! Klikk på bildet, så blir det større. Nå i helga skal me ha fire konfirmasjonsgudstenester med til saman 95 konfirmantar. Kateket Kirsti Mel... [Den norske kyrkja] [Hinna] [Prestetenesta] [hinnakonfirmant] [Konfirmasjon] [konfirmasjonssalme]

May 1, 6AM

Reblogged from Israel Tours | Israel Tour Guide: I was contacted for an article in a UK magazine on travel to Israel. This is what they say about Israel: Get the insiders' guide to Israel from those who know it best. There’s nothing like first-hand exp... [Uncategorized]

April 19, 3PM

Rabbinsk jødedom er den jødedomen som vaks fram etter tempelets fall i år 70. Frå kristen synsvinkel kan me seia den “etter-nytestamentlege” jødedomen. Denne skulle eg gjerne hatt meir kunnskap om. Som kristen teolog kjenner eg best den m... [Jødisk religion og kultur] [jødedom og kristendom] [rabbinsk jødedom]

April 18, 7AM

Den nye utgåva av Konfirmantbibelen har fått Merket for god design. Prisen blei delt ut på Designdagen i går. Bibelselskapet har vore relativt dristige her. Eit av dei valfrie omslaga blir skildra med at det har “dødninghode med blomster som vo... [Bibelen] [konfirmantbibel]

April 6, 11PM

Notat til søndagens tekst: Joh 20,24-31 Det er forteljinga om Tomas sin veg frå tvil til tru som står i sentrum for forkynninga i dag. Men sidan eg skal preike på misjonsgudsteneste i Fogn kyrkje i samband med Israelsmisjonen sitt kretsårsmøte, vil ... [Den Norske Israelsmisjon] [Forkynning] [Notat til dagens tekst]

April 5, 10AM

photographs: Clara Amit, courtesy of the Israel Antiquities Authority Eg syns denne 1500 år gamle lykta er fascinerande. Det er israelske arkeologar som denne veka har presentert funnet av ei keramikk-lykt frå bysantinsk tid, forma som ei kyrkje. Hovudf... [Arkeologi] [Israel og dei palestinske områda] [Oldkyrkja]

April 1, 1AM

Bilde frå bibelske landskap, veke 14/2013 Bildet er tatt i Jesu grav i Jerusalem. Her er det ein tom benk med lys og anna utsmykning, typisk for gresk-ortodokse kyrkjer. Teksten på teppet, XRISTOS ANESTÆ (transkibert til vårt alfabet), betyr: KRISTUS ... [Israel og dei palestinske områda] [Jerusalem] [jesus] [anastasis] [Gravkyrkja] [holy sepulchre] [Jesu grav]